Visa allt om Henriksgårds Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Henriksgårds Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 580 4 721 4 370 4 261 3 629 3 713 4 060 3 546 3 062 2 719
Övrig omsättning 199 684 45 138 74 73 21 108 - 24
Rörelseresultat (EBIT) -1 518 368 539 279 515 -95 333 183 113
Resultat efter finansnetto -47 515 355 513 270 584 -143 312 159 102
Årets resultat 0 143 252 230 100 199 1 10 86 14
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 223 3 896 2 118 2 296 2 482 2 673 2 433 2 773 1 826 1 969
Omsättningstillgångar 3 791 2 132 2 376 2 285 1 436 1 061 1 286 1 181 990 932
Tillgångar 7 015 6 028 4 494 4 581 3 918 3 734 3 718 3 954 2 816 2 902
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 958 1 458 1 315 1 063 833 733 535 573 593 507
Obeskattade reserver 1 626 1 676 1 345 1 314 1 114 975 621 799 497 452
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 039 1 648 827 1 019 1 354 1 663 2 112 2 105 1 280 1 552
Kortfristiga skulder 1 392 1 246 1 007 1 184 617 363 451 476 446 390
Skulder och eget kapital 7 015 6 028 4 494 4 581 3 918 3 734 3 718 3 954 2 816 2 902
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 216 186 241 329 258
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 982 926 884 696 611 364 414 541 483 446
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 325 287 250 230 197 188 190 222 244 212
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 40 30 0
Omsättning 5 779 5 405 4 415 4 399 3 703 3 786 4 081 3 654 3 062 2 743
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 395 1 180 1 093 1 420 1 210 1 238 1 353 1 182 1 021 906
Personalkostnader per anställd (tkr) 327 313 284 316 270 258 263 334 360 313
Rörelseresultat, EBITDA 571 1 166 984 1 106 849 999 275 607 397 348
Nettoomsättningförändring 18,20% 8,03% 2,56% 17,42% -2,26% -8,55% 14,50% 15,81% 12,61% -%
Du Pont-modellen 0,19% 8,74% 8,21% 11,88% 7,71% 16,68% -2,56% 8,85% 7,28% 4,55%
Vinstmarginal 0,23% 11,16% 8,44% 12,77% 8,32% 16,78% -2,34% 9,87% 6,69% 4,85%
Bruttovinstmarginal 54,82% 63,42% 72,86% 71,02% 68,59% 72,39% 53,55% 65,40% 72,66% 68,33%
Rörelsekapital/omsättning 42,99% 18,77% 31,33% 25,84% 22,57% 18,80% 20,57% 19,88% 17,77% 19,93%
Soliditet 31,74% 45,87% 52,61% 44,34% 42,22% 38,87% 26,70% 29,04% 33,77% 28,69%
Kassalikviditet 117,17% 89,09% 124,53% 118,67% 110,37% 126,45% 131,26% 111,76% 81,61% 104,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...