Visa allt om S.E. Brodins Plåtslageri Aktiebolag
Visa allt om S.E. Brodins Plåtslageri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 8 354 9 305 4 237 6 644 6 578 6 217 6 926 6 423 5 111 8 518
Övrig omsättning - - - - 11 87 219 - 20 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 589 1 949 892 1 676 1 697 1 663 1 623 1 081 207 2 071
Resultat efter finansnetto 1 586 1 946 886 1 732 1 793 1 771 1 678 1 106 284 2 145
Årets resultat 2 864 1 772 686 1 385 1 109 1 067 1 062 707 282 1 194
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 39 155 237 403 578 512 263 515 692
Omsättningstillgångar 4 865 6 177 5 290 4 400 8 633 7 508 6 985 5 728 4 646 5 258
Tillgångar 4 930 6 216 5 445 4 636 9 035 8 086 7 497 5 991 5 161 5 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 393 3 300 2 191 1 505 5 463 4 804 4 187 3 533 2 946 3 074
Obeskattade reserver 0 2 105 2 436 2 436 2 492 2 210 1 891 1 670 1 533 1 650
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 537 812 819 696 1 081 1 072 1 419 788 683 1 226
Skulder och eget kapital 4 930 6 216 5 445 4 636 9 035 8 086 7 497 5 991 5 161 5 951
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 772 669 714 701 618 752
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 2 936 889 1 695 1 127 1 299 1 154 1 073 1 071 1 004
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader - 1 157 435 842 874 683 820 908 855 836
Utdelning till aktieägare 2 000 1 770 863 0 450 450 450 408 120 410
Omsättning 8 354 9 305 4 237 6 644 6 589 6 304 7 145 6 423 5 131 8 518
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 392 1 329 847 1 329 1 316 1 243 1 385 1 285 1 022 1 704
Personalkostnader per anställd (tkr) 541 601 266 552 559 539 562 538 514 530
Rörelseresultat, EBITDA 1 639 2 066 973 1 842 1 886 1 917 1 852 1 333 494 2 333
Nettoomsättningförändring -10,22% 119,61% -% 1,00% 5,81% -10,24% 7,83% 25,67% -40,00% -%
Du Pont-modellen 32,23% 31,35% 16,40% 37,38% 19,85% 21,90% 22,38% 18,48% 5,52% 36,04%
Vinstmarginal 19,02% 20,95% 21,08% 26,08% 27,26% 28,49% 24,23% 17,23% 5,58% 25,18%
Bruttovinstmarginal 76,95% 80,09% 68,07% 77,62% 79,37% 82,52% 72,91% 73,27% 70,55% 64,42%
Rörelsekapital/omsättning 51,81% 57,66% 105,52% 55,75% 114,81% 103,52% 80,36% 76,91% 77,54% 47,34%
Soliditet 89,11% 79,50% 75,13% 73,45% 80,79% 79,55% 74,44% 79,52% 78,47% 71,62%
Kassalikviditet 843,58% 725,00% 607,45% 569,97% 766,51% 664,27% 472,16% 678,05% 613,18% 385,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...