Visa allt om Tandläkaren Björn Norlander AB
Visa allt om Tandläkaren Björn Norlander AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 514 1 319 1 517 1 709 1 767 1 767 1 638 1 731 1 963 2 260
Övrig omsättning 600 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 643 117 331 394 403 459 229 313 170 582
Resultat efter finansnetto 640 129 362 425 387 520 241 297 171 579
Årets resultat 421 127 246 317 236 335 122 145 89 313
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 209 260 260 156 227 240 241 146
Omsättningstillgångar 2 272 2 078 1 975 1 893 1 920 1 814 1 531 1 386 1 263 1 479
Tillgångar 2 272 2 078 2 185 2 152 2 179 1 970 1 758 1 626 1 505 1 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 422 1 162 1 185 1 089 1 062 965 750 748 604 710
Obeskattade reserver 741 642 674 626 630 589 529 467 382 339
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 109 274 326 437 487 415 479 411 519 576
Skulder och eget kapital 2 272 2 078 2 185 2 152 2 179 1 970 1 758 1 626 1 505 1 625
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 220 170 388 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 100 100 180 60
Löner till övriga anställda 171 594 635 614 661 542 456 513 525 496
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 61 65 94 110 147 166 185 246 240
Utdelning till aktieägare 160 160 0 0 140 140 120 120 0 195
Omsättning 1 114 1 319 1 517 1 709 1 767 1 767 1 638 1 731 1 963 2 260
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 257 660 506 570 589 589 546 577 654 753
Personalkostnader per anställd (tkr) 99 334 235 238 262 232 289 294 403 313
Rörelseresultat, EBITDA 643 117 331 394 405 464 242 331 191 605
Nettoomsättningförändring -61,03% -13,05% -11,23% -3,28% 0,00% 7,88% -5,37% -11,82% -13,14% -%
Du Pont-modellen 28,43% 6,74% 17,07% 20,26% 20,79% 26,80% 14,05% 19,80% 11,83% 36,06%
Vinstmarginal 125,68% 10,61% 24,59% 25,51% 25,64% 29,88% 15,08% 18,60% 9,07% 25,93%
Bruttovinstmarginal 85,99% 85,67% 89,39% 85,72% 86,64% 87,21% 86,94% 87,06% 86,19% 81,02%
Rörelsekapital/omsättning 420,82% 136,77% 108,70% 85,20% 81,10% 79,17% 64,22% 56,33% 37,90% 39,96%
Soliditet 88,03% 80,02% 78,29% 72,04% 70,05% 71,02% 64,84% 66,68% 58,41% 58,71%
Kassalikviditet 2 084,40% 758,39% 605,83% 433,18% 394,25% 437,11% 319,62% 337,23% 243,35% 256,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...