Visa allt om Tandläkaren Björn Norlander AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 319 1 517 1 709 1 767 1 767 1 638 1 731 1 963 2 260 1 801
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 117 331 394 403 459 229 313 170 582 367
Resultat efter finansnetto 129 362 425 387 520 241 297 171 579 360
Årets resultat 127 246 317 236 335 122 145 89 313 193
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 209 260 260 156 227 240 241 146 66
Omsättningstillgångar 2 078 1 975 1 893 1 920 1 814 1 531 1 386 1 263 1 479 1 111
Tillgångar 2 078 2 185 2 152 2 179 1 970 1 758 1 626 1 505 1 625 1 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 162 1 185 1 089 1 062 965 750 748 604 710 517
Obeskattade reserver 642 674 626 630 589 529 467 382 339 198
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 274 326 437 487 415 479 411 519 576 462
Skulder och eget kapital 2 078 2 185 2 152 2 179 1 970 1 758 1 626 1 505 1 625 1 177
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 220 170 388 120 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 100 100 180 60 60
Löner till övriga anställda 594 635 614 661 542 456 513 525 496 415
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 61 65 94 110 147 166 185 246 240 202
Utdelning till aktieägare 160 0 0 140 140 120 120 0 195 120
Omsättning 1 319 1 517 1 709 1 767 1 767 1 638 1 731 1 963 2 260 1 801
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 660 506 570 589 589 546 577 654 753 600
Personalkostnader per anställd (tkr) 334 235 238 262 232 289 294 403 313 288
Rörelseresultat, EBITDA 117 331 394 405 464 242 331 191 605 390
Nettoomsättningförändring -13,05% -11,23% -3,28% 0,00% 7,88% -5,37% -11,82% -13,14% 25,49% -%
Du Pont-modellen 6,74% 17,07% 20,26% 20,79% 26,80% 14,05% 19,80% 11,83% 36,06% 31,18%
Vinstmarginal 10,61% 24,59% 25,51% 25,64% 29,88% 15,08% 18,60% 9,07% 25,93% 20,38%
Bruttovinstmarginal 85,67% 89,39% 85,72% 86,64% 87,21% 86,94% 87,06% 86,19% 81,02% 86,56%
Rörelsekapital/omsättning 136,77% 108,70% 85,20% 81,10% 79,17% 64,22% 56,33% 37,90% 39,96% 36,04%
Soliditet 80,02% 78,29% 72,04% 70,05% 71,02% 64,84% 66,68% 58,41% 58,71% 56,04%
Kassalikviditet 758,39% 605,83% 433,18% 394,25% 437,11% 319,62% 337,23% 243,35% 256,77% 240,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...