Visa allt om Färg & Golvkonsult i Syd AB
Visa allt om Färg & Golvkonsult i Syd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 101 168 10 811 9 712 9 246 9 421
Övrig omsättning - 10 37 4 36 - - - - 2 769
Rörelseresultat (EBIT) -5 9 5 -49 70 -499 -661 -62 -715 1 621
Resultat efter finansnetto -6 1 5 -60 53 -545 -844 -302 -896 1 232
Årets resultat -6 1 5 -60 53 -545 -844 -302 -896 1 232
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 63 93 156
Omsättningstillgångar 65 67 106 68 197 179 2 707 4 199 3 547 3 962
Tillgångar 66 67 106 68 197 179 2 707 4 262 3 640 4 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 181 -2 175 -2 175 -2 180 -2 120 -2 174 -1 629 -785 -483 413
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 898 1 893 1 876 1 875 1 875 1 875 1 720 897 973 840
Kortfristiga skulder 348 348 405 373 442 477 2 616 4 150 3 150 2 865
Skulder och eget kapital 66 67 106 68 197 179 2 707 4 262 3 640 4 118
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 218 305 305 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 31 2 235 2 377 2 240 2 536
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 2 24 954 1 051 1 032 1 109
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 10 37 4 137 168 10 811 9 712 9 246 12 190
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 10 10 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 168 1 081 971 925 856
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 46 345 370 358 355
Rörelseresultat, EBITDA -5 9 5 -49 70 -499 -635 -24 -652 1 702
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -39,88% -98,45% 11,32% 5,04% -1,86% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 35,53% -278,77% -24,38% -1,41% -19,56% 39,51%
Vinstmarginal -% -% -% -% 69,31% -297,02% -6,10% -0,62% -7,70% 17,27%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -36,90% 44,78% 55,44% 52,10% 47,98%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -242,57% -177,38% 0,84% 0,50% 4,29% 11,64%
Soliditet -3 304,55% -3 246,27% -2 051,89% -3 205,88% -1 076,14% -1 214,53% -60,18% -18,42% -13,27% 10,03%
Kassalikviditet 18,68% 19,25% 26,17% 18,23% 44,57% 37,53% 96,29% 41,18% 22,60% 32,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...