Visa allt om A Fransson Konsult AB
Visa allt om A Fransson Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 417 1 779 2 277 2 742 2 260 2 118 1 623 1 780 2 759 4 353
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -339 -123 393 861 421 228 58 246 8 747
Resultat efter finansnetto -184 -55 397 1 086 346 234 150 257 535 732
Årets resultat -69 19 308 726 359 214 169 259 376 432
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 10 15 22 5 40 64
Omsättningstillgångar 3 867 3 856 3 984 4 144 2 810 3 071 2 770 2 901 3 567 6 393
Tillgångar 3 867 3 856 3 984 4 149 2 821 3 087 2 792 2 906 3 607 6 457
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 685 2 054 2 035 2 026 1 473 1 244 1 150 1 081 1 292 4 156
Obeskattade reserver 734 849 950 989 883 1 064 1 135 1 235 1 356 1 362
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 449 954 1 000 1 134 464 778 506 590 959 939
Skulder och eget kapital 3 867 3 856 3 984 4 149 2 821 3 087 2 792 2 906 3 607 6 457
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 418 329 83 321 377
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 849 837 807 812 725 440 340 468 664 811
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 356 370 354 356 353 371 250 207 359 440
Utdelning till aktieägare 0 300 0 300 174 130 120 100 470 0
Omsättning 1 417 1 779 2 277 2 742 2 260 2 118 1 623 1 780 2 759 4 353
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 709 890 1 139 1 371 1 130 1 059 812 890 1 380 1 451
Personalkostnader per anställd (tkr) 627 667 640 650 610 626 476 408 711 585
Rörelseresultat, EBITDA -339 -123 398 866 426 235 67 257 32 774
Nettoomsättningförändring -20,35% -21,87% -16,96% 21,33% 6,70% 30,50% -8,82% -35,48% -36,62% -%
Du Pont-modellen -1,68% -0,52% 15,54% 27,79% 15,85% 8,75% 5,73% 9,29% 15,30% 11,60%
Vinstmarginal -4,59% -1,12% 27,18% 42,05% 19,78% 12,75% 9,86% 15,17% 20,01% 17,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 170,64% 163,13% 131,05% 109,77% 103,81% 108,26% 139,49% 129,83% 94,53% 125,29%
Soliditet 58,38% 70,44% 68,65% 66,40% 75,28% 65,70% 70,46% 67,80% 62,89% 79,55%
Kassalikviditet 266,87% 404,19% 398,40% 365,43% 605,60% 394,73% 547,43% 491,69% 371,95% 680,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...