Visa allt om Mellgrens El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 837 709 697 782 864 903 867 933 1 015 991
Övrig omsättning 7 3 3 3 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 57 33 20 -6 54 97 -18 4 2 50
Resultat efter finansnetto 55 29 15 -7 54 97 -22 0 -3 44
Årets resultat 43 12 12 -7 39 76 -22 7 24 31
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 34 40 47 62 10 17 26 31 69
Omsättningstillgångar 317 225 233 243 201 266 201 343 289 291
Tillgångar 342 259 273 289 263 276 218 369 321 360
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 197 154 143 131 188 199 123 145 164 165
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 10 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 23 3 19 0 0 0 0 50 48
Kortfristiga skulder 145 81 128 139 74 77 95 224 97 100
Skulder och eget kapital 342 259 273 289 263 276 218 369 321 360
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 191 0 271 250 288 293 295 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 248 185 0 246 5 11 12 15 4 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 98 80 81 98 108 102 117 119 110 101
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 50 0 0 25 25
Omsättning 844 712 700 785 864 903 867 933 1 015 991
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 837 709 697 782 432 452 434 467 508 496
Personalkostnader per anställd (tkr) 348 312 277 347 193 184 211 215 206 196
Rörelseresultat, EBITDA 72 47 34 9 63 104 -10 17 39 88
Nettoomsättningförändring 18,05% 1,72% -10,87% -9,49% -4,32% 4,15% -7,07% -8,08% 2,42% -%
Du Pont-modellen 16,67% 12,74% 7,33% -2,08% 20,53% 35,14% -8,26% 1,08% 0,62% 13,89%
Vinstmarginal 6,81% 4,65% 2,87% -0,77% 6,25% 10,74% -2,08% 0,43% 0,20% 5,05%
Bruttovinstmarginal 63,92% 68,55% 62,27% 64,45% 72,22% 66,78% 65,74% 63,45% 63,05% 61,15%
Rörelsekapital/omsättning 20,55% 20,31% 15,06% 13,30% 14,70% 20,93% 12,23% 12,75% 18,92% 19,27%
Soliditet 57,60% 59,46% 52,38% 45,33% 71,48% 72,10% 56,42% 39,30% 53,33% 55,43%
Kassalikviditet 134,48% 127,16% 95,31% 74,82% 81,08% 138,96% 82,11% 83,93% 134,02% 95,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...