Visa allt om Mellgrens El Aktiebolag
Visa allt om Mellgrens El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 895 837 709 697 782 864 903 867 933 1 015
Övrig omsättning 1 7 3 3 3 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 130 57 33 20 -6 54 97 -18 4 2
Resultat efter finansnetto 132 55 29 15 -7 54 97 -22 0 -3
Årets resultat 102 43 12 12 -7 39 76 -22 7 24
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 25 34 40 47 62 10 17 26 31
Omsättningstillgångar 333 317 225 233 243 201 266 201 343 289
Tillgångar 388 342 259 273 289 263 276 218 369 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 299 197 154 143 131 188 199 123 145 164
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 23 3 19 0 0 0 0 50
Kortfristiga skulder 89 145 81 128 139 74 77 95 224 97
Skulder och eget kapital 388 342 259 273 289 263 276 218 369 321
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 191 0 271 250 288 293 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 252 248 185 0 246 5 11 12 15 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 101 98 80 81 98 108 102 117 119 110
Utdelning till aktieägare 50 0 0 0 0 50 50 0 0 25
Omsättning 896 844 712 700 785 864 903 867 933 1 015
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 895 837 709 697 782 432 452 434 467 508
Personalkostnader per anställd (tkr) 356 348 312 277 347 193 184 211 215 206
Rörelseresultat, EBITDA 145 72 47 34 9 63 104 -10 17 39
Nettoomsättningförändring 6,93% 18,05% 1,72% -10,87% -9,49% -4,32% 4,15% -7,07% -8,08% -%
Du Pont-modellen 34,02% 16,67% 12,74% 7,33% -2,08% 20,53% 35,14% -8,26% 1,08% 0,62%
Vinstmarginal 14,75% 6,81% 4,65% 2,87% -0,77% 6,25% 10,74% -2,08% 0,43% 0,20%
Bruttovinstmarginal 71,17% 63,92% 68,55% 62,27% 64,45% 72,22% 66,78% 65,74% 63,45% 63,05%
Rörelsekapital/omsättning 27,26% 20,55% 20,31% 15,06% 13,30% 14,70% 20,93% 12,23% 12,75% 18,92%
Soliditet 77,06% 57,60% 59,46% 52,38% 45,33% 71,48% 72,10% 56,42% 39,30% 53,33%
Kassalikviditet 233,71% 134,48% 127,16% 95,31% 74,82% 81,08% 138,96% 82,11% 83,93% 134,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...