Visa allt om Staffan Lorentzons El Aktiebolag
Visa allt om Staffan Lorentzons El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 507 5 487 8 985 4 339 3 523 3 504 2 426 2 352 2 360 2 443
Övrig omsättning - 58 - - - - - 54 40 -
Rörelseresultat (EBIT) 467 492 1 046 835 549 710 0 -16 45 288
Resultat efter finansnetto 454 524 1 055 852 559 711 -2 -7 49 290
Årets resultat 51 176 609 465 348 408 23 12 45 149
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 094 2 535 194 88 117 87 5 8 58 142
Omsättningstillgångar 2 304 1 820 4 088 2 820 2 023 1 613 1 120 1 080 1 288 1 033
Tillgångar 4 398 4 355 4 282 2 908 2 140 1 700 1 125 1 088 1 346 1 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 357 2 306 2 130 1 522 1 056 709 301 278 266 311
Obeskattade reserver 915 946 827 558 339 254 97 135 171 188
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 125 895 1 325 829 745 737 727 676 908 677
Skulder och eget kapital 4 398 4 355 4 282 2 908 2 140 1 700 1 125 1 088 1 346 1 175
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 481 379 266 348 326 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 653 1 627 1 443 1 000 437 499 416 344 327 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 561 501 464 325 279 312 232 260 250 210
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Omsättning 6 507 5 545 8 985 4 339 3 523 3 504 2 426 2 406 2 400 2 443
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 301 1 097 2 246 1 446 1 174 1 168 1 213 1 176 1 180 1 222
Personalkostnader per anställd (tkr) 451 428 480 444 403 399 461 477 454 381
Rörelseresultat, EBITDA 509 534 1 105 871 584 736 3 10 90 337
Nettoomsättningförändring 18,59% -38,93% 107,08% 23,16% 0,54% 44,44% 3,15% -0,34% -3,40% -%
Du Pont-modellen 10,66% 12,10% 24,64% 29,30% 26,12% 41,82% 0,00% -0,28% 4,09% 24,85%
Vinstmarginal 7,21% 9,60% 11,74% 19,64% 15,87% 20,29% 0,00% -0,13% 2,33% 11,95%
Bruttovinstmarginal 52,36% 54,06% 42,76% 60,59% 60,03% 65,30% 55,03% 55,78% 56,65% 56,08%
Rörelsekapital/omsättning 18,12% 16,86% 30,75% 45,89% 36,28% 25,00% 16,20% 17,18% 16,10% 14,57%
Soliditet 69,82% 69,89% 64,81% 66,48% 61,02% 52,72% 33,11% 34,49% 28,91% 37,99%
Kassalikviditet 139,29% 132,51% 300,68% 319,54% 254,77% 201,63% 145,39% 143,79% 116,63% 147,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...