Visa allt om Skogstjänst i Söräng AB
Visa allt om Skogstjänst i Söräng AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 037 5 445 9 242 10 262 9 714 6 493 6 657 6 518 6 868 6 142
Övrig omsättning 54 1 072 11 - 3 420 - 87 5 -
Rörelseresultat (EBIT) -103 1 007 -662 764 406 95 249 590 495 -188
Resultat efter finansnetto -195 864 -807 576 279 19 140 329 323 -358
Årets resultat 135 94 59 34 54 69 33 81 323 -358
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 208 5 036 3 815 4 811 4 600 2 754 2 380 3 253 4 468 3 046
Omsättningstillgångar 1 011 542 773 1 516 1 514 1 843 1 107 1 073 700 784
Tillgångar 7 219 5 578 4 588 6 327 6 114 4 596 3 488 4 326 5 169 3 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 643 508 414 355 321 266 198 165 84 -289
Obeskattade reserver 458 828 78 966 441 241 321 230 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 452 1 978 1 297 2 162 3 164 1 900 1 073 1 806 2 506 2 107
Kortfristiga skulder 2 666 2 264 2 800 2 844 2 188 2 189 1 897 2 125 2 578 2 012
Skulder och eget kapital 7 219 5 578 4 588 6 327 6 114 4 596 3 488 4 326 5 169 3 830
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 363 351 345 379 354 300 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 095 1 082 2 471 2 005 1 967 1 250 1 405 1 236 1 367 1 557
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 478 416 871 772 710 535 689 630 718 606
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 091 6 517 9 253 10 262 9 717 6 913 6 657 6 605 6 873 6 142
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 7 7 7 6 6 5 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 679 1 815 1 320 1 466 1 388 1 082 1 110 1 304 1 374 877
Personalkostnader per anställd (tkr) 539 502 479 454 437 359 407 441 474 353
Rörelseresultat, EBITDA 905 2 046 383 1 681 802 678 1 121 1 493 1 315 714
Nettoomsättningförändring -7,49% -41,08% -9,94% 5,64% 49,61% -2,46% 2,13% -5,10% 11,82% -%
Du Pont-modellen -1,43% 18,05% -14,43% 12,08% 6,64% 2,07% 7,14% 13,66% 9,58% -4,91%
Vinstmarginal -2,04% 18,49% -7,16% 7,44% 4,18% 1,46% 3,74% 9,07% 7,21% -3,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -32,86% -31,63% -21,93% -12,94% -6,94% -5,33% -11,87% -16,14% -27,34% -19,99%
Soliditet 13,86% 20,69% 10,35% 16,86% 10,57% 9,65% 12,46% 7,64% 1,63% -7,55%
Kassalikviditet 37,92% 23,94% 27,61% 53,31% 69,20% 84,19% 58,36% 50,49% 27,15% 38,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...