Visa allt om Mekano Tanksvets i Gislaved AB
Visa allt om Mekano Tanksvets i Gislaved AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 909 1 356 1 002 1 962 1 760 1 261 1 120 1 028 1 239 1 089
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 251 74 42 341 122 210 36 191 98 267
Resultat efter finansnetto 122 75 42 340 122 210 36 190 98 267
Årets resultat 96 60 102 251 89 253 1 102 50 143
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 2 4 5 6 7 8 10 11 0
Omsättningstillgångar 1 753 1 579 1 591 1 656 1 370 1 255 1 102 1 158 1 188 1 288
Tillgångar 1 754 1 581 1 595 1 661 1 376 1 262 1 111 1 168 1 199 1 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 443 1 347 1 287 1 185 934 844 591 590 488 438
Obeskattade reserver 1 2 4 93 94 93 229 210 163 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 123 191 366
Kortfristiga skulder 310 232 304 383 349 325 290 245 356 346
Skulder och eget kapital 1 754 1 581 1 595 1 661 1 376 1 262 1 111 1 168 1 199 1 288
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 100 0 140 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 452 418 334 400 527 352 316 324 307 257
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 162 149 121 132 195 201 247 243 263 177
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 909 1 356 1 002 1 962 1 760 1 261 1 120 1 028 1 239 1 089
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 955 678 501 981 880 1 261 560 1 028 620 1 089
Personalkostnader per anställd (tkr) 312 284 228 268 362 557 332 568 357 433
Rörelseresultat, EBITDA 252 75 43 342 123 211 37 192 99 307
Nettoomsättningförändring 40,78% 35,33% -48,93% 11,48% 39,57% 12,59% 8,95% -17,03% 13,77% -%
Du Pont-modellen 6,96% 4,74% 2,63% 20,53% 8,87% 16,64% 3,24% 16,44% 8,17% 20,73%
Vinstmarginal 6,39% 5,53% 4,19% 17,38% 6,93% 16,65% 3,21% 18,68% 7,91% 24,52%
Bruttovinstmarginal 48,09% 51,11% 54,09% 48,01% 51,59% 67,64% 68,66% 79,57% 73,20% 75,11%
Rörelsekapital/omsättning 75,59% 99,34% 128,44% 64,88% 58,01% 73,75% 72,50% 88,81% 67,15% 86,50%
Soliditet 82,31% 85,30% 80,89% 75,47% 72,91% 72,31% 68,39% 63,46% 50,49% 41,66%
Kassalikviditet 414,84% 529,31% 386,18% 334,99% 253,87% 258,46% 257,59% 289,39% 239,33% 282,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...