Visa allt om Asp Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 701 808 876 1 092 1 375 1 014 822 976 770 719
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 93 32 -15 28 93 -7 -31 58 5 -5
Resultat efter finansnetto 91 30 -16 24 90 -5 -34 59 3 -7
Årets resultat 28 11 2 11 35 -1 -6 17 0 3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 146 11 18 44 73 71 88 100 24 20
Omsättningstillgångar 432 530 480 548 572 397 347 445 412 418
Tillgångar 578 541 498 592 644 468 435 546 436 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 402 374 363 360 349 314 315 335 318 318
Obeskattade reserver 91 39 26 47 41 0 6 34 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 85 128 109 185 255 154 115 177 118 121
Skulder och eget kapital 578 541 498 592 644 468 435 546 436 439
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 367 345 299 340 265 209
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 245 325 300 332 234 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 25 54 103 99 202 113 109 113 84 64
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Omsättning 701 808 876 1 092 1 375 1 014 822 976 770 719
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 701 808 876 1 092 688 1 014 822 976 770 719
Personalkostnader per anställd (tkr) 279 388 409 440 334 463 412 458 349 273
Rörelseresultat, EBITDA 102 40 11 57 119 18 -4 67 12 2
Nettoomsättningförändring -13,24% -7,76% -19,78% -20,58% 35,60% 23,36% -15,78% 26,75% 7,09% -%
Du Pont-modellen 16,09% 6,10% -2,41% 5,07% 14,60% -0,21% -6,44% 11,72% 1,83% -0,46%
Vinstmarginal 13,27% 4,08% -1,37% 2,75% 6,84% -0,10% -3,41% 6,56% 1,04% -0,28%
Bruttovinstmarginal 68,33% 66,21% 66,21% 58,42% 69,16% 61,05% 65,09% 67,93% 62,73% 59,67%
Rörelsekapital/omsättning 49,50% 49,75% 42,35% 33,24% 23,05% 23,96% 28,22% 27,46% 38,18% 41,31%
Soliditet 81,83% 74,75% 76,74% 66,66% 58,88% 67,09% 73,41% 65,84% 72,94% 72,44%
Kassalikviditet 452,94% 370,31% 377,98% 252,97% 189,02% 211,04% 240,00% 211,30% 297,46% 289,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...