Visa allt om Asp Golv Aktiebolag
Visa allt om Asp Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 580 701 808 876 1 092 1 375 1 014 822 976 770
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 93 32 -15 28 93 -7 -31 58 5
Resultat efter finansnetto -8 91 30 -16 24 90 -5 -34 59 3
Årets resultat 6 28 11 2 11 35 -1 -6 17 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 130 146 11 18 44 73 71 88 100 24
Omsättningstillgångar 426 432 530 480 548 572 397 347 445 412
Tillgångar 556 578 541 498 592 644 468 435 546 436
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 408 402 374 363 360 349 314 315 335 318
Obeskattade reserver 73 91 39 26 47 41 0 6 34 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 75 85 128 109 185 255 154 115 177 118
Skulder och eget kapital 556 578 541 498 592 644 468 435 546 436
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 225 0 - - - 367 345 299 340 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 245 325 300 332 234 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 25 54 103 99 202 113 109 113 84
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Omsättning 580 701 808 876 1 092 1 375 1 014 822 976 770
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 580 701 808 876 1 092 688 1 014 822 976 770
Personalkostnader per anställd (tkr) 267 279 388 409 440 334 463 412 458 349
Rörelseresultat, EBITDA 29 102 40 11 57 119 18 -4 67 12
Nettoomsättningförändring -17,26% -13,24% -7,76% -19,78% -20,58% 35,60% 23,36% -15,78% 26,75% -%
Du Pont-modellen -0,90% 16,09% 6,10% -2,41% 5,07% 14,60% -0,21% -6,44% 11,72% 1,83%
Vinstmarginal -0,86% 13,27% 4,08% -1,37% 2,75% 6,84% -0,10% -3,41% 6,56% 1,04%
Bruttovinstmarginal 67,76% 68,33% 66,21% 66,21% 58,42% 69,16% 61,05% 65,09% 67,93% 62,73%
Rörelsekapital/omsättning 60,52% 49,50% 49,75% 42,35% 33,24% 23,05% 23,96% 28,22% 27,46% 38,18%
Soliditet 83,62% 81,83% 74,75% 76,74% 66,66% 58,88% 67,09% 73,41% 65,84% 72,94%
Kassalikviditet 510,67% 452,94% 370,31% 377,98% 252,97% 189,02% 211,04% 240,00% 211,30% 297,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...