Visa allt om Bohusbyggarna Aktiebolag
Visa allt om Bohusbyggarna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 687 22 635 100 561 69 798 60 103 72 158 111 465
Övrig omsättning 124 - 386 - 192 - - - - 220
Rörelseresultat (EBIT) 113 -17 367 -145 1 347 1 122 -1 503 4 641 2 996 10 568
Resultat efter finansnetto 200 61 411 -76 1 103 1 003 -1 452 4 726 3 429 10 970
Årets resultat 116 46 240 9 0 569 -210 2 614 1 800 3 566
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 189 1 101 1 023 979 917 959 1 014 944 44 2 126
Omsättningstillgångar 717 719 752 444 5 629 20 376 15 405 23 021 27 066 26 828
Tillgångar 1 906 1 820 1 775 1 423 6 546 21 335 16 420 23 965 27 109 28 954
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 580 1 464 1 418 1 178 1 169 1 169 3 615 3 825 7 212 5 412
Obeskattade reserver 311 261 261 158 242 242 0 3 390 4 757 4 997
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 99 99 1 090 1 113 1 344
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 774 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 95 96 87 5 135 17 051 12 707 15 660 14 028 17 200
Skulder och eget kapital 1 906 1 820 1 775 1 423 6 546 21 335 16 420 23 965 27 109 28 954
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - 1 072 1 062 495 689
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 10 390 10 467 11 280 9 106 11 332 11 165
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 14 3 692 3 236 4 167 3 483 4 331 4 513
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 015 0 6 000 0
Omsättning 124 0 386 687 22 827 100 561 69 798 60 103 72 158 111 685
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 28 32 39 30 37 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 808 3 143 1 790 2 003 1 950 2 654
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 520 456 442 468 452 406
Rörelseresultat, EBITDA 113 -17 367 -145 1 347 1 122 -1 503 4 641 3 584 11 091
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -96,96% -77,49% 44,07% 16,13% -16,71% -35,26% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -5,34% 16,94% 4,80% -8,80% 19,75% 12,67% 37,90%
Vinstmarginal -% -% -% -11,06% 4,90% 1,02% -2,07% 7,87% 4,76% 9,85%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 0,00% 64,61% 40,59% 14,18% 29,22% 27,42% 54,20%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 51,97% 2,18% 3,31% 3,87% 12,25% 18,07% 8,64%
Soliditet 95,62% 91,63% 91,36% 91,44% 20,58% 6,32% 22,02% 26,39% 39,24% 31,12%
Kassalikviditet 4 780,00% 756,84% 783,33% 510,34% 106,45% 117,67% 119,71% 145,63% 191,13% 154,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...