Visa allt om Optimento Aktiebolag
Visa allt om Optimento Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 542 11 875 8 604 5 298 3 283 7 010 6 848 2 293 5 776 4 152
Övrig omsättning 2 75 - - - - - - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) -183 177 793 1 499 -95 865 1 263 -773 270 310
Resultat efter finansnetto -236 -4 805 1 619 -37 934 1 291 -731 296 443
Årets resultat 3 55 434 860 33 532 748 -173 142 270
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 699 522 424 4 880 133 146 160 133 300 162
Omsättningstillgångar 3 757 4 128 5 505 775 4 197 4 403 3 061 2 400 2 118 2 139
Tillgångar 4 456 4 650 5 929 5 655 4 330 4 550 3 221 2 533 2 419 2 301
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 161 3 158 3 833 3 399 2 539 2 507 1 974 1 226 1 490 1 438
Obeskattade reserver 656 929 1 052 835 420 509 308 0 558 475
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 146 150 300 649 880 400 400 0 0
Kortfristiga skulder 639 417 894 1 120 722 654 538 907 371 389
Skulder och eget kapital 4 456 4 650 5 929 5 655 4 330 4 550 3 221 2 533 2 419 2 301
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 563 589 582 0 346 335 330 342 336 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 366 78 4 0 10 30 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 206 213 251 291 307 294 282 247 257 248
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90
Omsättning 10 544 11 950 8 604 5 298 3 283 7 010 6 848 2 293 5 781 4 152
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 271 5 938 4 302 2 649 3 283 7 010 6 848 1 147 2 888 2 076
Personalkostnader per anställd (tkr) 375 384 450 358 760 678 644 312 334 307
Rörelseresultat, EBITDA -121 183 810 1 517 -82 878 1 268 -727 338 343
Nettoomsättningförändring -11,23% 38,02% 62,40% 61,38% -53,17% 2,37% 198,65% -60,30% 39,11% -%
Du Pont-modellen -5,05% 0,04% 13,86% 29,57% 0,65% 21,56% 41,14% -28,58% 12,36% 19,30%
Vinstmarginal -2,13% 0,02% 9,55% 31,56% 0,85% 13,99% 19,35% -31,57% 5,18% 10,69%
Bruttovinstmarginal 17,80% 100,00% 33,84% 100,00% 42,34% 32,37% 36,78% 34,19% 32,13% 35,19%
Rörelsekapital/omsättning 29,58% 31,25% 53,59% -6,51% 105,85% 53,48% 36,84% 65,11% 30,25% 42,15%
Soliditet 82,42% 83,50% 78,49% 70,99% 65,79% 63,34% 68,33% 48,40% 78,20% 77,36%
Kassalikviditet 145,54% 146,52% 142,28% 69,20% 64,40% 232,42% 132,34% 261,74% 557,95% 539,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...