Visa allt om Fastlandet Förvaltnings AB
Visa allt om Fastlandet Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 283 3 814 3 785 3 240 3 122 2 717 2 299 2 536 3 601 3 257
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -143 512 938 289 436 60 -354 207 1 447 1 240
Resultat efter finansnetto 7 432 1 310 3 602 2 919 360 734 459 548 2 038 1 644
Årets resultat 7 247 916 3 367 2 773 110 604 276 295 1 229 1 010
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 948 3 533 1 808 3 401 6 175 7 191 7 556 4 139 1 652 2 337
Omsättningstillgångar 14 984 8 367 9 839 5 619 2 848 1 901 1 252 2 442 5 067 2 587
Tillgångar 19 932 11 899 11 647 9 020 9 023 9 092 8 808 6 581 6 720 4 924
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 151 9 678 9 504 6 487 4 044 4 254 3 990 3 983 4 127 3 203
Obeskattade reserver 1 805 1 755 1 593 1 688 1 812 1 745 1 835 1 784 1 648 1 324
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 2 328 2 375 2 438 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 977 466 550 844 838 718 544 813 945 397
Skulder och eget kapital 19 932 11 899 11 647 9 020 9 023 9 092 8 808 6 581 6 720 4 924
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 940 1 035 750 650 722
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 599 1 565 1 340 1 381 1 290 326 300 303 271 242
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 819 779 677 692 671 623 585 521 435 397
Utdelning till aktieägare 775 0 0 350 0 0 340 269 438 240
Omsättning 3 283 3 814 3 785 3 240 3 122 2 717 2 299 2 536 3 601 3 257
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 094 1 271 1 893 1 620 1 561 1 359 1 150 1 268 1 801 1 629
Personalkostnader per anställd (tkr) 828 799 1 031 1 071 983 966 987 808 699 700
Rörelseresultat, EBITDA -143 512 943 295 445 70 -341 218 1 458 1 252
Nettoomsättningförändring -13,92% 0,77% 16,82% 3,78% 14,91% 18,18% -9,35% -29,58% 10,56% -%
Du Pont-modellen 37,29% 11,24% 30,98% 40,37% 14,11% 8,68% 6,41% 8,34% 30,39% 33,75%
Vinstmarginal 226,41% 35,06% 95,32% 112,38% 40,78% 29,04% 24,58% 21,65% 56,71% 51,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 396,19% 207,16% 245,42% 147,38% 64,38% 43,54% 30,80% 64,24% 114,47% 67,24%
Soliditet 88,09% 92,84% 92,27% 85,71% 59,62% 60,93% 60,65% 80,04% 79,07% 84,41%
Kassalikviditet 757,92% 1 795,49% 1 788,91% 665,76% 339,86% 264,76% 230,15% 300,37% 536,19% 651,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...