Visa allt om Aktiebolaget Strandviks Handelsträdgård
Visa allt om Aktiebolaget Strandviks Handelsträdgård

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 202 5 656 5 723 5 794 5 820 6 208 6 204 6 531 5 946 5 981
Övrig omsättning 348 260 407 500 508 523 390 8 11 22
Rörelseresultat (EBIT) -116 356 -152 -241 -135 -210 19 56 82 -41
Resultat efter finansnetto -153 317 -193 -97 -181 -250 -33 -3 31 -84
Årets resultat -153 304 -193 -56 -105 -172 -36 -17 -50 -52
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 925 1 016 838 905 1 186 1 353 1 523 1 727 1 554 1 217
Omsättningstillgångar 1 501 1 572 1 241 1 455 1 436 1 575 1 758 1 713 1 638 1 642
Tillgångar 2 426 2 588 2 079 2 360 2 623 2 928 3 282 3 441 3 192 2 860
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 393 547 109 152 208 313 485 521 538 588
Obeskattade reserver 0 0 0 0 41 117 195 195 195 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 631 688 645 630 658 679 805 934 716 477
Kortfristiga skulder 1 402 1 353 1 324 1 578 1 716 1 818 1 796 1 791 1 743 1 681
Skulder och eget kapital 2 426 2 588 2 079 2 360 2 623 2 928 3 282 3 441 3 192 2 860
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 196 240 224 184 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 799 1 452 1 683 1 896 1 894 1 686 1 564 1 427 1 188 1 089
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 583 495 614 717 690 679 626 608 503 471
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 550 5 916 6 130 6 294 6 328 6 731 6 594 6 539 5 957 6 003
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 7 9 9 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 886 943 818 644 647 690 689 726 661 665
Personalkostnader per anställd (tkr) 341 326 328 290 288 284 270 223 200 189
Rörelseresultat, EBITDA -8 471 -44 -83 37 -35 201 226 233 102
Nettoomsättningförändring 9,65% -1,17% -1,23% -0,45% -6,25% 0,06% -5,01% 9,84% -0,59% -%
Du Pont-modellen -4,78% 13,83% -7,02% -2,37% -4,77% -6,76% 0,61% 1,83% 2,69% -1,29%
Vinstmarginal -1,87% 6,33% -2,55% -0,97% -2,15% -3,19% 0,32% 0,96% 1,45% -0,62%
Bruttovinstmarginal 50,19% 56,21% 54,08% 54,83% 57,89% 52,74% 55,61% 51,48% 50,08% 46,28%
Rörelsekapital/omsättning 1,60% 3,87% -1,45% -2,12% -4,81% -3,91% -0,61% -1,19% -1,77% -0,65%
Soliditet 16,20% 21,14% 5,24% 6,44% 9,08% 13,63% 19,16% 19,22% 21,25% 23,43%
Kassalikviditet 50,71% 50,92% 24,55% 33,27% 24,07% 30,69% 38,14% 46,62% 45,73% 53,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...