Visa allt om Bökeliden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 82 55 69 434 1 928 2 256 2 672 3 544 3 516 3 683
Övrig omsättning - - 672 669 - 835 195 384 3 367
Rörelseresultat (EBIT) -1 149 -194 575 647 -434 588 1 852 372 1 074
Resultat efter finansnetto 38 000 2 968 492 453 -667 1 628 -371 89 -341 510
Årets resultat 38 190 2 692 292 30 -454 1 545 -254 121 -242 377
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 342 12 364 12 405 12 186 12 613 12 723 13 154 14 555 16 423 16 565
Omsättningstillgångar 43 226 118 323 936 137 870 1 025 1 248 1 385 1 370
Tillgångar 45 568 12 483 12 728 13 122 12 750 13 593 14 179 15 803 17 808 17 936
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 420 5 830 1 617 2 524 1 610 1 615 399 401 317 512
Obeskattade reserver 972 972 548 453 41 94 128 148 194 235
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 742 8 322 7 082 8 241 8 910 10 534 11 884 12 905 13 785
Kortfristiga skulder 4 175 1 939 2 242 3 063 2 859 2 974 3 118 3 370 4 393 3 403
Skulder och eget kapital 45 568 12 483 12 728 13 122 12 750 13 593 14 179 15 803 17 808 17 936
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 45 0 0 76 529 669 745 721 687 498
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 0 0 47 235 281 314 305 295 258
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 100
Omsättning 82 55 741 1 103 1 928 3 091 2 867 3 928 3 519 4 050
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 1 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 434 643 752 891 1 181 1 172 1 228
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 126 223 280 316 307 287 257
Rörelseresultat, EBITDA -1 063 -153 609 717 -345 670 73 954 514 1 216
Nettoomsättningförändring 49,09% -20,29% -84,10% -77,49% -14,54% -15,57% -24,60% 0,80% -4,53% -%
Du Pont-modellen 83,45% 24,32% 4,58% 4,97% -3,39% 13,31% 0,02% 5,40% 2,11% 5,99%
Vinstmarginal 46 374,39% 5 520,00% 844,93% 150,23% -22,41% 80,19% 0,11% 24,10% 10,67% 29,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 44,04% 56,16% 61,26% 64,00% 63,88% 65,00%
Rörelsekapital/omsättning 47 623,17% -3 310,91% -2 781,16% -490,09% -141,18% -93,26% -78,33% -59,88% -85,55% -55,20%
Soliditet 90,37% 52,78% 15,88% 21,78% 12,86% 12,39% 3,46% 3,21% 2,56% 3,80%
Kassalikviditet 1 035,35% 6,09% 14,41% 30,56% 4,79% 5,99% 9,14% 11,22% 14,23% 19,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...