Visa allt om Bökeliden Aktiebolag
Visa allt om Bökeliden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 91 82 55 69 434 1 928 2 256 2 672 3 544 3 516
Övrig omsättning - - - 672 669 - 835 195 384 3
Rörelseresultat (EBIT) -1 017 -1 149 -194 575 647 -434 588 1 852 372
Resultat efter finansnetto -829 38 000 2 968 492 453 -667 1 628 -371 89 -341
Årets resultat -282 38 190 2 692 292 30 -454 1 545 -254 121 -242
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 600 2 342 12 364 12 405 12 186 12 613 12 723 13 154 14 555 16 423
Omsättningstillgångar 35 056 43 226 118 323 936 137 870 1 025 1 248 1 385
Tillgångar 40 656 45 568 12 483 12 728 13 122 12 750 13 593 14 179 15 803 17 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 739 40 420 5 830 1 617 2 524 1 610 1 615 399 401 317
Obeskattade reserver 424 972 972 548 453 41 94 128 148 194
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 742 8 322 7 082 8 241 8 910 10 534 11 884 12 905
Kortfristiga skulder 1 493 4 175 1 939 2 242 3 063 2 859 2 974 3 118 3 370 4 393
Skulder och eget kapital 40 656 45 568 12 483 12 728 13 122 12 750 13 593 14 179 15 803 17 808
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 367 45 0 0 76 529 669 745 721 687
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 83 6 0 0 47 235 281 314 305 295
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0
Omsättning 91 82 55 741 1 103 1 928 3 091 2 867 3 928 3 519
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 1 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 434 643 752 891 1 181 1 172
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 126 223 280 316 307 287
Rörelseresultat, EBITDA -665 -1 063 -153 609 717 -345 670 73 954 514
Nettoomsättningförändring 10,98% 49,09% -20,29% -84,10% -77,49% -14,54% -15,57% -24,60% 0,80% -%
Du Pont-modellen -2,03% 83,45% 24,32% 4,58% 4,97% -3,39% 13,31% 0,02% 5,40% 2,11%
Vinstmarginal -908,79% 46 374,39% 5 520,00% 844,93% 150,23% -22,41% 80,19% 0,11% 24,10% 10,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 44,04% 56,16% 61,26% 64,00% 63,88%
Rörelsekapital/omsättning 36 882,42% 47 623,17% -3 310,91% -2 781,16% -490,09% -141,18% -93,26% -78,33% -59,88% -85,55%
Soliditet 96,10% 90,37% 52,78% 15,88% 21,78% 12,86% 12,39% 3,46% 3,21% 2,56%
Kassalikviditet 2 348,02% 1 035,35% 6,09% 14,41% 30,56% 4,79% 5,99% 9,14% 11,22% 14,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...