Visa allt om Kvarnarps Värdepappers- & Fastighetsförvaltning AB
Visa allt om Kvarnarps Värdepappers- & Fastighetsförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - 410 - - - 1 174 - -
Rörelseresultat (EBIT) -38 -36 -62 132 -382 -416 -43 1 142 -19 -14
Resultat efter finansnetto -30 71 17 4 545 -19 20 267 -39 36 6 4
Årets resultat -31 37 11 3 727 301 20 219 -30 26 2 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 152 152 2 127 327 5 257 5 390 18 000 18 000 2 032 1 810
Omsättningstillgångar 9 424 11 501 9 890 17 923 8 582 14 560 121 153 0 3
Tillgångar 9 576 11 653 12 018 18 250 13 839 19 951 18 121 18 153 2 034 1 813
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 702 9 933 11 096 13 085 9 358 9 056 101 131 105 103
Obeskattade reserver 780 780 780 780 590 1 070 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 78 12 10 0 3 652 3 590 18 006 18 000 186 186
Kortfristiga skulder 15 927 131 4 384 240 6 234 14 22 1 742 1 524
Skulder och eget kapital 9 576 11 653 12 018 18 250 13 839 19 951 18 121 18 153 2 034 1 813
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 120 120 120 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 12 0 38 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 200 1 200 1 200 2 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 410 0 64 0 1 174 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 64 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 133 98 158 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -38 -36 -62 132 -249 -283 -43 1 142 -15 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 103,26% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 32 190,62% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 13 009,38% -% -% -% -%
Soliditet 97,23% 90,46% 97,39% 74,85% 70,76% 49,34% 0,56% 0,72% 5,16% 5,68%
Kassalikviditet 62 826,67% 1 240,67% 7 549,62% 408,83% 3 575,83% 233,56% 864,29% 695,45% 0,00% 0,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...