Visa allt om Yrkesrevisorerna i Väsby Aktiebolag
Visa allt om Yrkesrevisorerna i Väsby Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 4 0 4 7 29 0 0
Övrig omsättning 250 250 250 150 115 225 200 200 200 60
Rörelseresultat (EBIT) 15 28 47 24 22 7 16 8 1 4
Resultat efter finansnetto 16 37 56 27 27 7 17 8 1 -48
Årets resultat 16 37 56 27 27 7 17 8 1 -48
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 100 100 0 0 100 150 200 200 0
Omsättningstillgångar 127 54 86 130 133 116 72 15 19 231
Tillgångar 177 154 186 130 133 216 222 215 219 231
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 146 130 173 117 121 123 132 115 107 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 30 24 12 13 12 92 90 100 111 124
Skulder och eget kapital 177 154 186 130 133 216 222 215 219 231
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 175 0 0 40
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 250 250 250 154 115 229 207 229 200 60
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 15 28 47 24 22 7 16 8 1 4
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -100,00% -42,86% -75,86% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 20,77% -% 3,24% 7,21% 3,72% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% 675,00% -% 175,00% 228,57% 27,59% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 2 925,00% -% 600,00% -257,14% -293,10% -% -%
Soliditet 82,49% 84,42% 93,01% 90,00% 90,98% 56,94% 59,46% 53,49% 48,86% 45,89%
Kassalikviditet 423,33% 225,00% 400,00% 1 000,00% 1 108,33% 126,09% 80,00% 15,00% 17,12% 186,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...