Visa allt om Teleservice Bredband Skåne AB
Visa allt om Teleservice Bredband Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 63 012 52 809 46 646 44 217 41 918 37 863 36 361 33 598 32 651 29 211
Övrig omsättning 33 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 927 9 268 8 984 9 025 10 851 8 848 9 368 7 571 6 074 1 899
Resultat efter finansnetto 7 329 9 250 8 874 8 942 10 731 9 416 9 304 7 558 5 984 1 662
Årets resultat 3 120 3 309 2 191 3 141 6 397 6 656 7 271 5 405 4 773 1 391
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 313 72 693 47 514 36 358 27 138 22 778 20 917 21 066 21 318 23 764
Omsättningstillgångar 17 590 8 484 15 365 17 308 17 688 17 891 12 981 6 665 4 506 3 313
Tillgångar 123 903 81 177 62 879 53 666 44 826 40 669 33 898 27 731 25 824 27 077
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 477 4 357 13 799 11 608 9 940 7 965 5 141 3 765 1 960 787
Obeskattade reserver 25 876 20 548 21 391 16 588 11 914 9 867 9 276 9 852 9 807 10 455
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 35 000 0 0 1 500 0 0 0 0 0 761
Kortfristiga skulder 55 549 56 272 27 689 23 970 22 972 22 837 19 481 14 114 14 057 15 074
Skulder och eget kapital 123 903 81 177 62 879 53 666 44 826 40 669 33 898 27 731 25 824 27 077
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 13 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 63 045 52 809 46 646 44 217 41 918 37 863 36 361 33 598 32 651 29 211
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 17 080 16 253 15 376 14 488 15 927 14 382 15 585 14 994 14 181 1 899
Nettoomsättningförändring 19,32% 13,21% 5,49% 5,48% 10,71% 4,13% 8,22% 2,90% 11,78% -%
Du Pont-modellen 6,40% 11,43% 14,30% 16,85% 24,32% 23,31% 27,66% 27,46% 23,55% 7,02%
Vinstmarginal 12,58% 17,57% 19,28% 20,45% 26,00% 25,04% 25,79% 22,66% 18,63% 6,50%
Bruttovinstmarginal 99,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -60,24% -90,49% -26,42% -15,07% -12,61% -13,06% -17,88% -22,17% -29,25% -40,26%
Soliditet 22,32% 25,11% 48,48% 44,41% 41,76% 37,47% 35,33% 39,16% 34,93% 30,71%
Kassalikviditet 31,67% 15,08% 55,49% 72,21% 76,78% 77,93% 66,11% 46,60% 31,50% 21,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...