Visa allt om HJC Förvaltningsutveckling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 344 565 762 1 178 1 033 7 745 9 729 9 905 12 076 10 457
Övrig omsättning - 341 766 1 013 16 960 215 296 290 222
Rörelseresultat (EBIT) -6 116 475 880 -82 349 279 -201 198 -481
Resultat efter finansnetto -7 119 490 955 -81 355 250 -185 152 -485
Årets resultat -7 93 357 878 -58 224 155 -154 75 -89
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 404 391 439 450 486 502
Omsättningstillgångar 1 089 1 191 1 948 1 535 621 1 764 2 543 3 015 1 606 3 349
Tillgångar 1 089 1 191 1 948 1 535 1 025 2 154 2 982 3 465 2 092 3 850
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 428 1 035 1 458 1 101 247 772 644 513 739 724
Obeskattade reserver 0 0 0 0 80 110 0 0 31 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 404 383 365 293 221 136
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Kortfristiga skulder 662 157 490 435 294 891 1 974 2 660 1 102 2 878
Skulder och eget kapital 1 089 1 191 1 948 1 535 1 025 2 154 2 982 3 465 2 092 3 850
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 125 87 686 871 569 1 737 1 285 1 251 1 449 1 281
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 20 314 551 1 028 635 691
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 29 72 75 94 180 834 788 984 971 839
Utdelning till aktieägare 0 600 0 0 24 192 96 24 72 60
Omsättning 344 906 1 528 2 191 1 049 8 705 9 944 10 201 12 366 10 679
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 4 4 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 344 565 762 589 517 1 936 2 432 1 651 2 415 2 091
Personalkostnader per anställd (tkr) 179 565 815 491 400 729 690 585 670 576
Rörelseresultat, EBITDA -6 116 475 880 -82 418 341 -134 282 -379
Nettoomsättningförändring -39,12% -25,85% -35,31% 14,04% -86,66% -20,39% -1,78% -17,98% 15,48% -%
Du Pont-modellen -0,37% 10,16% 25,21% 62,21% -7,90% 16,53% 9,52% -4,10% 10,33% -12,47%
Vinstmarginal -1,16% 21,42% 64,44% 81,07% -7,84% 4,60% 2,92% -1,43% 1,79% -4,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 95,80% 98,47% 99,42% 57,03% 54,81% 54,40% 52,30% 53,14%
Rörelsekapital/omsättning 124,13% 183,01% 191,34% 93,38% 31,66% 11,27% 5,85% 3,58% 4,17% 4,50%
Soliditet 39,30% 86,90% 74,85% 71,73% 29,85% 39,60% 21,60% 14,81% 36,39% 19,61%
Kassalikviditet 164,50% 758,60% 397,55% 352,87% 211,22% 197,98% 128,82% 113,35% 145,74% 116,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...