Visa allt om TAFAB Taberg Fastighets Aktiebolag
Visa allt om TAFAB Taberg Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 909 4 759 6 632 3 642 3 417 3 515 3 481 3 430 2 897 2 867
Övrig omsättning 30 112 43 36 73 270 - 121 104 165
Rörelseresultat (EBIT) -3 482 -2 825 -854 -3 235 -2 355 -2 393 -2 545 -2 343 -3 097 -4 071
Resultat efter finansnetto 6 699 -654 -2 786 -2 175 3 604 -227 -375 -653 2 925 -138
Årets resultat 11 523 346 -413 825 5 934 2 057 2 170 1 547 5 962 3 931
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 190 27 719 28 378 26 786 26 814 27 820 27 607 27 730 25 285 16 674
Omsättningstillgångar 2 371 1 309 2 297 1 559 1 684 1 012 1 007 862 1 949 1 024
Tillgångar 29 560 29 029 30 676 28 345 28 498 28 832 28 613 28 593 27 234 17 698
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 593 12 799 16 090 17 958 21 733 17 000 16 043 15 048 14 901 10 338
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 475 344 22 421 443 508 526 499 294 446
Kortfristiga skulder 9 493 15 885 14 564 9 965 6 322 11 325 12 045 13 046 12 040 6 913
Skulder och eget kapital 29 560 29 029 30 676 28 345 28 498 28 832 28 613 28 593 27 234 17 698
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 1 698 1 713 1 655 2 248 2 575
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 090 4 872 4 559 4 061 3 390 1 896 1 682 1 788 1 297 1 010
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 179 1 966 1 861 1 788 1 619 1 649 1 560 1 123 1 375 2 593
Utdelning till aktieägare 4 608 4 729 3 638 1 455 1 100 1 200 1 100 1 175 1 400 1 400
Omsättning 4 939 4 871 6 675 3 678 3 490 3 785 3 481 3 551 3 001 3 032
Nyckeltal
Antal anställda 12 11 11 9 9 9 9 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 409 433 603 405 380 391 387 381 322 358
Personalkostnader per anställd (tkr) 610 607 573 645 550 576 546 505 535 759
Rörelseresultat, EBITDA -3 220 -2 599 -619 -3 065 -2 209 -2 202 -2 421 -2 178 -2 920 -3 871
Nettoomsättningförändring 3,15% -28,24% 82,10% 6,58% -2,79% 0,98% 1,49% 18,40% 1,05% -%
Du Pont-modellen 22,70% 4,66% -8,94% -7,62% 12,88% -0,74% -1,27% -1,08% 11,69% -0,26%
Vinstmarginal 136,71% 28,45% -41,36% -59,28% 107,40% -6,09% -10,43% -9,04% 109,94% -1,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -145,08% -306,28% -184,97% -230,81% -135,73% -293,40% -317,09% -355,22% -348,33% -205,41%
Soliditet 66,28% 44,09% 52,45% 63,36% 76,26% 58,96% 56,07% 52,63% 54,71% 58,41%
Kassalikviditet 24,98% 8,24% 15,77% 15,64% 26,64% 8,94% 8,36% 6,61% 16,19% 14,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...