Visa allt om Opsycon Open System Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 262 1 437 1 488 1 218 994 1 019 703 1 086 1 126 1 209
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 209 225 22 26 62 -189 -83 5 68
Resultat efter finansnetto 11 207 224 21 25 62 -238 -47 8 63
Årets resultat 8 117 171 21 25 62 -238 -47 128 63
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 9 13 4 16 38 63 100 67 97
Omsättningstillgångar 529 681 499 348 344 301 313 546 695 665
Tillgångar 535 690 - 352 360 339 376 646 762 762
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 247 339 291 220 199 225 163 490 593 509
Obeskattade reserver 84 84 0 0 0 0 0 0 0 120
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 204 267 192 132 161 115 213 155 170 132
Skulder och eget kapital 535 690 - 352 360 339 376 646 762 762
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 409 419 430 419 293 307 211 382 399 406
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 132 132 132 132 132 118 132 120 122 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 332 311 312 313 277 273 260 297 278 259
Utdelning till aktieägare 0 100 70 100 0 50 0 90 55 45
Omsättning 1 262 1 437 1 488 1 218 994 1 019 703 1 086 1 126 1 209
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 631 719 744 609 497 510 352 543 563 605
Personalkostnader per anställd (tkr) 443 443 447 442 356 353 304 406 408 398
Rörelseresultat, EBITDA 16 213 230 34 39 92 -152 -37 41 142
Nettoomsättningförändring -12,18% -3,43% 22,17% 22,54% -2,45% 44,95% -35,27% -3,55% -6,87% -%
Du Pont-modellen 2,43% 30,29% -% 6,25% 7,22% 18,29% -50,27% -7,12% 1,18% 9,19%
Vinstmarginal 1,03% 14,54% 15,12% 1,81% 2,62% 6,08% -26,88% -4,24% 0,80% 5,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,75% 28,81% 20,63% 17,73% 18,41% 18,25% 14,22% 36,00% 46,63% 44,09%
Soliditet 58,41% 58,63% -% 62,50% 55,28% 66,37% 43,35% 75,85% 77,82% 78,14%
Kassalikviditet 259,31% 255,06% 259,90% 263,64% 213,66% 261,74% 146,95% 352,26% 408,82% 503,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...