Visa allt om Opsycon Open System Consulting AB
Visa allt om Opsycon Open System Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 * 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 334 1 262 1 437 1 488 1 218 994 1 019 703 1 086 1 126
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 59 13 209 225 22 26 62 -189 -83 5
Resultat efter finansnetto 57 11 207 224 21 25 62 -238 -47 8
Årets resultat 44 8 117 171 21 25 62 -238 -47 128
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 * 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 6 9 13 4 16 38 63 100 67
Omsättningstillgångar 520 529 681 499 348 344 301 313 546 695
Tillgångar 523 535 690 - 352 360 339 376 646 762
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 290 247 339 291 220 199 225 163 490 593
Obeskattade reserver 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 149 204 267 192 132 161 115 213 155 170
Skulder och eget kapital 523 535 690 - 352 360 339 376 646 762
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 413 409 419 430 419 293 307 211 382 399
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 135 132 132 132 132 132 118 132 120 122
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 327 332 311 312 313 277 273 260 297 278
Utdelning till aktieägare 50 0 100 70 100 0 50 0 90 55
Omsättning 1 334 1 262 1 437 1 488 1 218 994 1 019 703 1 086 1 126
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 667 631 719 744 609 497 510 352 543 563
Personalkostnader per anställd (tkr) 449 443 443 447 442 356 353 304 406 408
Rörelseresultat, EBITDA 62 16 213 230 34 39 92 -152 -37 41
Nettoomsättningförändring 5,71% -12,18% -3,43% 22,17% 22,54% -2,45% 44,95% -35,27% -3,55% -%
Du Pont-modellen 11,28% 2,43% 30,29% -% 6,25% 7,22% 18,29% -50,27% -7,12% 1,18%
Vinstmarginal 4,42% 1,03% 14,54% 15,12% 1,81% 2,62% 6,08% -26,88% -4,24% 0,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,81% 25,75% 28,81% 20,63% 17,73% 18,41% 18,25% 14,22% 36,00% 46,63%
Soliditet 67,98% 58,41% 58,63% -% 62,50% 55,28% 66,37% 43,35% 75,85% 77,82%
Kassalikviditet 348,99% 259,31% 255,06% 259,90% 263,64% 213,66% 261,74% 146,95% 352,26% 408,82%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-06: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...