Visa allt om Uppsala Byggtekno Aktiebolag
Visa allt om Uppsala Byggtekno Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 60 193 238 205 156 422 589 410 403 350
Övrig omsättning - - - - - - - - - 22
Rörelseresultat (EBIT) 18 102 121 35 33 -113 88 21 -39 2
Resultat efter finansnetto 32 79 132 -49 17 -176 24 -18 162 19
Årets resultat 30 54 130 -49 17 -176 39 -22 98 29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 546 461 431 344 374 315 805 811 711 1 050
Omsättningstillgångar 159 213 301 240 243 306 585 685 416 335
Tillgångar 705 674 733 584 617 621 1 390 1 496 1 127 1 386
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 268 309 255 165 213 197 372 383 405 306
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 380 285 419 342 310 298 810 895 592 957
Kortfristiga skulder 56 80 59 78 93 127 207 188 100 121
Skulder och eget kapital 705 674 733 584 617 621 1 390 1 496 1 127 1 386
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 4 40 30 83 82 71 66 71
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 22 60 82 75 47
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 1 13 13 32 44 49 39 32
Utdelning till aktieägare 70 70 70 40 0 0 0 50 0 0
Omsättning 60 193 238 205 156 422 589 410 403 372
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 238 205 78 211 295 205 202 175
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 1 53 22 70 101 111 119 84
Rörelseresultat, EBITDA 18 102 121 35 33 -109 94 27 -31 20
Nettoomsättningförändring -68,91% -18,91% 16,10% 31,41% -63,03% -28,35% 43,66% 1,74% 15,14% -%
Du Pont-modellen 6,10% 15,13% 20,74% 6,16% 5,67% -18,04% 6,62% 2,27% 18,63% 4,26%
Vinstmarginal 71,67% 52,85% 63,87% 17,56% 22,44% -26,54% 15,62% 8,29% 52,11% 16,86%
Bruttovinstmarginal 83,33% 78,76% 75,63% 66,34% 83,33% 70,85% 41,09% 77,56% 69,73% 80,57%
Rörelsekapital/omsättning 171,67% 68,91% 101,68% 79,02% 96,15% 42,42% 64,18% 121,22% 78,41% 61,14%
Soliditet 38,01% 45,85% 34,79% 28,25% 34,52% 31,72% 26,76% 27,05% 37,85% 22,08%
Kassalikviditet 283,93% 266,25% 510,17% 307,69% 261,29% 240,94% 193,24% 364,36% 416,00% 276,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...