Visa allt om Ingenjörsfirman ISOAB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 874 960 1 121 852 1 252 2 185 1 763 3 060 3 908 4 555
Övrig omsättning 7 9 6 - 100 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -115 105 -351 -283 93 -197 123 -247 -773
Resultat efter finansnetto -3 -116 97 -345 -172 96 -196 124 -244 -784
Årets resultat -3 -116 97 -345 -172 96 -196 124 -244 -424
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 168 253 338 424 0 0 11 20 31
Omsättningstillgångar 545 253 510 441 826 1 199 1 106 1 432 1 443 1 841
Tillgångar 627 421 763 779 1 249 1 199 1 106 1 443 1 463 1 872
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 352 355 471 374 719 1 051 955 1 151 1 027 1 271
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 242 0 0 298 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 65 292 107 530 148 150 291 436 601
Skulder och eget kapital 627 421 763 779 1 249 1 199 1 106 1 443 1 463 1 872
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 405 200 300 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 125 0 125 0 0 148 365
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 1 78 128 103 96 94 255 440
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0
Omsättning 881 969 1 127 852 1 352 2 185 1 763 3 060 3 908 4 555
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 852 1 252 2 185 1 763 3 060 1 954 1 518
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 205 550 436 424 436 380 385
Rörelseresultat, EBITDA 82 -30 190 -266 -280 93 -186 132 -232 -748
Nettoomsättningförändring -8,96% -14,36% 31,57% -31,95% -42,70% 23,94% -42,39% -21,70% -14,20% -%
Du Pont-modellen -0,48% -27,08% 14,29% -44,03% -13,45% 8,01% -17,09% 9,01% -16,54% -41,13%
Vinstmarginal -0,34% -11,88% 9,72% -40,26% -13,42% 4,39% -10,72% 4,25% -6,19% -16,90%
Bruttovinstmarginal 44,16% 18,33% 30,42% 24,18% 37,46% 38,63% 29,78% 27,06% 20,50% 17,01%
Rörelsekapital/omsättning 58,58% 19,58% 19,45% 39,20% 23,64% 48,10% 54,23% 37,29% 25,77% 27,22%
Soliditet 56,14% 84,32% 61,73% 48,01% 57,57% 87,66% 86,35% 79,76% 70,20% 67,90%
Kassalikviditet 1 572,73% 373,85% 155,14% 365,42% 140,19% 732,43% 624,67% 413,40% 266,97% 251,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...