Visa allt om Ingenjörsfirman ISOAB Aktiebolag
Visa allt om Ingenjörsfirman ISOAB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 519 874 960 1 121 852 1 252 2 185 1 763 3 060 3 908
Övrig omsättning - 7 9 6 - 100 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -71 -3 -115 105 -351 -283 93 -197 123 -247
Resultat efter finansnetto -42 -3 -116 97 -345 -172 96 -196 124 -244
Årets resultat -42 -3 -116 97 -345 -172 96 -196 124 -244
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 82 168 253 338 424 0 0 11 20
Omsättningstillgångar 498 545 253 510 441 826 1 199 1 106 1 432 1 443
Tillgångar 498 627 421 763 779 1 249 1 199 1 106 1 443 1 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 310 352 355 471 374 719 1 051 955 1 151 1 027
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 170 242 0 0 298 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 33 65 292 107 530 148 150 291 436
Skulder och eget kapital 498 627 421 763 779 1 249 1 199 1 106 1 443 1 463
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 405 200 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 125 0 125 0 0 148
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 1 78 128 103 96 94 255
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0
Omsättning 519 881 969 1 127 852 1 352 2 185 1 763 3 060 3 908
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 852 1 252 2 185 1 763 3 060 1 954
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 205 550 436 424 436 380
Rörelseresultat, EBITDA 11 82 -30 190 -266 -280 93 -186 132 -232
Nettoomsättningförändring -40,62% -8,96% -14,36% 31,57% -31,95% -42,70% 23,94% -42,39% -21,70% -%
Du Pont-modellen -8,23% -0,48% -27,08% 14,29% -44,03% -13,45% 8,01% -17,09% 9,01% -16,54%
Vinstmarginal -7,90% -0,34% -11,88% 9,72% -40,26% -13,42% 4,39% -10,72% 4,25% -6,19%
Bruttovinstmarginal 42,58% 44,16% 18,33% 30,42% 24,18% 37,46% 38,63% 29,78% 27,06% 20,50%
Rörelsekapital/omsättning 92,49% 58,58% 19,58% 19,45% 39,20% 23,64% 48,10% 54,23% 37,29% 25,77%
Soliditet 62,25% 56,14% 84,32% 61,73% 48,01% 57,57% 87,66% 86,35% 79,76% 70,20%
Kassalikviditet 2 638,89% 1 572,73% 373,85% 155,14% 365,42% 140,19% 732,43% 624,67% 413,40% 266,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...