Visa allt om Rörtjänst i Mellerud Aktiebolag
Visa allt om Rörtjänst i Mellerud Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 916 12 280 13 040 12 856 12 741 11 586 9 389 7 161 8 027 8 845
Övrig omsättning - - - - - - - 31 - -
Rörelseresultat (EBIT) 247 523 291 167 214 161 234 517 262 597
Resultat efter finansnetto 304 585 366 426 51 388 455 215 342 586
Årets resultat 233 452 345 318 -20 382 335 51 246 404
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 194 1 206 1 261 1 290 1 155 1 194 990 824 1 186 1 192
Omsättningstillgångar 4 619 4 711 3 673 4 145 4 245 3 863 3 644 3 337 3 154 2 934
Tillgångar 5 812 5 918 4 934 5 435 5 399 5 057 4 634 4 161 4 340 4 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 256 4 173 3 872 3 676 3 552 3 572 3 310 3 094 3 163 3 037
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 556 1 744 1 062 1 758 1 847 1 484 1 324 1 067 1 177 1 090
Skulder och eget kapital 5 812 5 918 4 934 5 435 5 399 5 057 4 634 4 161 4 340 4 127
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 594 516 574 626 532
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 974 1 937 2 068 1 988 1 712 849 597 270 373 438
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 735 645 651 567 533 498 411 378 399 383
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 120 120 120 120 120
Omsättning 13 916 12 280 13 040 12 856 12 741 11 586 9 389 7 192 8 027 8 845
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 783 2 456 2 608 3 214 3 185 2 897 2 347 1 790 2 007 2 211
Personalkostnader per anställd (tkr) 543 521 545 641 563 487 382 309 351 341
Rörelseresultat, EBITDA 304 578 346 224 275 176 251 541 398 699
Nettoomsättningförändring 13,32% -5,83% 1,43% 0,90% 9,97% 23,40% 31,11% -10,79% -9,25% -%
Du Pont-modellen 5,21% 9,87% 7,44% 8,17% 4,54% 7,69% 9,84% 13,31% 7,88% 14,97%
Vinstmarginal 2,18% 4,76% 2,81% 3,45% 1,92% 3,36% 4,86% 7,74% 4,26% 6,99%
Bruttovinstmarginal 30,53% 33,78% 31,14% 28,44% 26,76% 25,88% 26,79% 34,45% 31,34% 31,42%
Rörelsekapital/omsättning 22,01% 24,16% 20,02% 18,57% 18,82% 20,53% 24,71% 31,70% 24,63% 20,85%
Soliditet 73,23% 70,51% 78,48% 67,64% 65,79% 70,63% 71,43% 74,36% 72,88% 73,59%
Kassalikviditet 260,86% 245,41% 305,46% 200,63% 178,40% 236,19% 233,23% 266,54% 240,02% 238,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...