Visa allt om Autor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 321 1 122 962 1 422 1 910 1 477 1 295 612 3 008 6 845
Övrig omsättning - - - - - - - 36 509 94
Rörelseresultat (EBIT) 438 435 101 337 804 511 451 290 -79 -187
Resultat efter finansnetto 456 421 83 325 653 285 189 25 -547 -329
Årets resultat 1 770 370 22 171 1 508 708 793 525 -547 -95
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 600 4 600 4 600 4 600 4 675 4 638 4 712 4 626 8 198 319
Omsättningstillgångar 4 687 2 275 1 712 1 993 2 566 992 294 278 406 1 840
Tillgångar 9 287 6 875 6 312 6 593 7 241 5 630 5 006 4 904 8 604 2 159
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 087 4 316 3 947 3 925 3 754 2 246 1 538 745 220 767
Obeskattade reserver 2 031 1 396 1 230 1 230 1 144 448 125 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 851 851 851 1 001 1 173 1 991 3 173 8 310 613
Kortfristiga skulder 1 169 312 285 588 1 342 1 763 1 352 987 75 779
Skulder och eget kapital 9 287 6 875 6 312 6 593 7 241 5 630 5 006 4 904 8 604 2 159
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 561 0 664 534 458 78 265 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 581 431 0 671 0 0 0 0 221 1 259
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 284 236 277 311 306 190 144 25 128 553
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 321 1 122 962 1 422 1 910 1 477 1 295 648 3 517 6 939
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 321 1 122 962 1 422 1 910 1 477 1 295 612 1 504 978
Personalkostnader per anställd (tkr) 865 667 839 982 970 792 602 103 308 328
Rörelseresultat, EBITDA 438 435 101 337 816 586 527 362 6 -82
Nettoomsättningförändring 17,74% 16,63% -32,35% -25,55% 29,32% 14,05% 111,60% -79,65% -56,06% -%
Du Pont-modellen 5,28% 6,98% 2,25% 6,17% 11,30% 9,08% 9,01% 9,91% 0,09% -8,52%
Vinstmarginal 37,09% 42,78% 14,76% 28,62% 42,83% 34,60% 34,83% 79,41% 0,27% -2,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 40,49% 60,39%
Rörelsekapital/omsättning 266,31% 174,96% 148,34% 98,80% 64,08% -52,20% -81,70% -115,85% 11,00% 15,50%
Soliditet 82,60% 78,62% 77,73% 73,28% 63,49% 45,76% 32,56% 15,19% 2,56% 35,53%
Kassalikviditet 400,94% 729,17% 600,70% 338,95% 191,21% 56,27% 21,75% 28,17% 541,33% 119,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...