Visa allt om Stockholms Truck- & Städmaskinservice Aktiebolag
Visa allt om Stockholms Truck- & Städmaskinservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 263 4 841 4 637 5 035 5 524 6 020 5 583 5 901 5 740 5 201
Övrig omsättning 22 97 - 57 72 246 35 2 4 68
Rörelseresultat (EBIT) 333 520 -259 92 64 323 64 148 71 185
Resultat efter finansnetto 321 503 -274 72 39 309 49 120 54 168
Årets resultat 209 391 -125 50 27 167 34 62 33 85
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 170 210 340 245 334 116 352 503 402 250
Omsättningstillgångar 1 491 1 438 1 059 1 342 1 542 1 648 1 558 1 621 1 658 1 462
Tillgångar 1 661 1 648 1 399 1 587 1 875 1 763 1 910 2 124 2 060 1 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 544 635 244 369 319 419 372 458 396 452
Obeskattade reserver 80 0 0 156 155 155 76 76 45 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 211 316 513 343 456 215 450 611 573 408
Kortfristiga skulder 826 697 643 719 946 975 1 012 979 1 046 807
Skulder och eget kapital 1 661 1 648 1 399 1 587 1 875 1 763 1 910 2 124 2 060 1 712
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 450 338 378 379 365 356 317 305 281 279
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 1 278 996 1 300 1 443 1 702 1 678 1 664 1 601 1 382 1 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 696 565 644 739 774 688 746 843 797 672
Utdelning till aktieägare 150 300 0 0 0 127 120 120 0 89
Omsättning 5 285 4 938 4 637 5 092 5 596 6 266 5 618 5 903 5 744 5 269
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 6 7 7 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 053 968 927 1 007 921 860 798 843 820 650
Personalkostnader per anställd (tkr) 489 382 475 517 481 396 397 407 356 297
Rörelseresultat, EBITDA 472 650 -129 181 217 489 215 364 243 320
Nettoomsättningförändring 8,72% 4,40% -7,90% -8,85% -8,24% 7,83% -5,39% 2,80% 10,36% -%
Du Pont-modellen 20,05% 31,61% -18,51% 5,86% 3,52% 18,49% 3,61% 7,20% 3,59% 10,92%
Vinstmarginal 6,33% 10,76% -5,59% 1,85% 1,19% 5,42% 1,24% 2,59% 1,29% 3,60%
Bruttovinstmarginal 77,45% 76,64% 71,08% 74,92% 74,91% 70,30% 71,74% 72,51% 66,41% 68,99%
Rörelsekapital/omsättning 12,64% 15,31% 8,97% 12,37% 10,79% 11,18% 9,78% 10,88% 10,66% 12,59%
Soliditet 36,51% 38,53% 17,44% 30,50% 23,11% 30,25% 22,41% 24,14% 20,80% 28,29%
Kassalikviditet 154,60% 170,30% 135,61% 126,29% 123,15% 130,05% 114,62% 121,35% 108,03% 117,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...