Visa allt om Trisec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 531 9 699 6 915 4 279 3 381 2 698 2 840 2 240 64 35
Övrig omsättning 155 146 195 100 63 6 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 852 837 1 104 330 331 180 232 531 10 1
Resultat efter finansnetto 982 836 1 103 336 338 179 234 531 10 1
Årets resultat 730 593 637 175 188 130 167 281 10 1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 325 1 573 818 538 454 90 127 95 0 0
Omsättningstillgångar 2 600 2 612 2 063 1 068 734 1 147 1 261 873 183 171
Tillgångar 3 925 4 185 2 881 1 606 1 188 1 237 1 388 968 183 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 870 840 948 511 479 418 416 369 88 78
Obeskattade reserver 567 657 586 305 218 138 141 141 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 488 2 688 1 347 790 490 680 832 459 95 93
Skulder och eget kapital 3 925 4 185 2 881 1 606 1 188 1 237 1 388 968 183 171
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 414 402 407 325 323 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 134 2 488 1 404 651 301 341 351 58 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 159 835 567 502 334 386 346 160 0 0
Utdelning till aktieägare 700 0 700 200 143 127 127 120 0 0
Omsättning 13 686 9 845 7 110 4 379 3 444 2 704 2 843 2 240 64 35
Nyckeltal
Antal anställda 11 7 6 5 2 2 2 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 230 1 386 1 153 856 1 691 1 349 1 420 2 240 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 394 477 330 321 522 590 523 550 - -
Rörelseresultat, EBITDA 852 837 1 127 354 335 217 269 555 10 1
Nettoomsättningförändring 39,51% 40,26% 61,60% 26,56% 25,32% -5,00% 26,79% 3 400,00% 82,86% -%
Du Pont-modellen 25,07% 20,05% 38,39% 20,92% 28,54% 14,71% 16,79% 54,96% 5,46% 0,58%
Vinstmarginal 7,27% 8,65% 15,99% 7,85% 10,03% 6,75% 8,20% 23,75% 15,62% 2,86%
Bruttovinstmarginal 51,12% 53,85% 54,16% 56,72% 49,25% 61,08% 56,83% 56,16% 45,31% 40,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,83% -0,78% 10,35% 6,50% 7,22% 17,31% 15,11% 18,48% 137,50% 222,86%
Soliditet 33,43% 32,32% 48,77% 45,81% 53,84% 42,01% 37,46% 48,61% 48,09% 45,61%
Kassalikviditet 104,50% 97,17% 153,16% 135,19% 149,80% 168,68% 151,56% 190,20% 185,26% 169,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...