Visa allt om Anders Nilssons Åkeri i Boden AB
Visa allt om Anders Nilssons Åkeri i Boden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 590 4 980 4 103 3 895 3 777 3 625 5 157 4 395 5 238 3 831
Övrig omsättning - 200 - 10 57 100 - - 13 -
Rörelseresultat (EBIT) 267 634 321 -137 -95 160 321 -157 707 213
Resultat efter finansnetto 239 585 261 -234 -163 116 260 -257 571 132
Årets resultat 64 68 8 10 0 97 220 2 58 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 211 2 661 2 704 3 040 3 602 2 013 1 880 2 290 2 687 2 175
Omsättningstillgångar 1 979 1 638 941 884 1 181 1 408 2 200 1 514 2 117 1 353
Tillgångar 4 190 4 299 3 645 3 924 4 783 3 422 4 081 3 805 4 804 3 528
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 499 434 366 358 348 348 350 131 179 121
Obeskattade reserver 1 977 1 819 1 322 1 072 1 312 1 479 1 496 1 540 1 800 1 310
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 448 901 1 031 1 222 1 881 540 552 1 013 1 481 1 156
Kortfristiga skulder 1 267 1 144 926 1 272 1 242 1 055 1 682 1 121 1 344 942
Skulder och eget kapital 4 190 4 299 3 645 3 924 4 783 3 422 4 081 3 805 4 804 3 528
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 642 874 863 286 270 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 260 260 - - -
Löner till övriga anställda 875 967 800 890 319 317 293 620 539 516
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 351 338 315 281 308 183 161 305 296 262
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 0 50 0
Omsättning 4 590 5 180 4 103 3 905 3 834 3 725 5 157 4 395 5 251 3 831
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 530 1 660 1 368 1 298 1 259 1 208 1 719 1 465 1 746 1 916
Personalkostnader per anställd (tkr) 429 449 388 407 434 310 523 427 388 569
Rörelseresultat, EBITDA 717 1 077 728 430 283 618 731 337 1 237 652
Nettoomsättningförändring -7,83% 21,37% 5,34% 3,12% 4,19% -29,71% 17,34% -16,09% 36,73% -%
Du Pont-modellen 6,37% 14,75% 8,81% -3,47% -1,90% 4,70% 7,89% -3,47% 14,76% 6,04%
Vinstmarginal 5,82% 12,73% 7,82% -3,49% -2,41% 4,44% 6,24% -3,00% 13,54% 5,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 42,21% 49,62% 51,94%
Rörelsekapital/omsättning 15,51% 9,92% 0,37% -9,96% -1,62% 9,74% 10,04% 8,94% 14,76% 10,73%
Soliditet 48,71% 43,10% 38,33% 29,26% 27,49% 42,02% 35,59% 32,58% 30,70% 30,16%
Kassalikviditet 156,20% 143,18% 101,62% 69,50% 95,09% 133,46% 130,80% 135,06% 157,51% 143,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...