Visa allt om Vebomarks Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Vebomarks Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 308 4 661 7 910 4 644 5 264 4 773 5 918 4 113 3 671 3 754
Övrig omsättning 617 799 132 759 - 19 26 231 517 -
Rörelseresultat (EBIT) 93 -40 61 1 163 182 74 878 507 514 751
Resultat efter finansnetto -193 -296 -382 992 47 53 678 351 341 614
Årets resultat -20 2 1 53 107 53 145 145 35 322
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 319 6 998 9 002 5 824 4 156 5 401 5 193 2 385 3 630 2 790
Omsättningstillgångar 1 161 1 481 953 1 019 1 022 617 1 281 1 648 996 1 039
Tillgångar 6 479 8 480 9 955 6 843 5 178 6 018 6 474 4 033 4 626 3 828
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 728 748 746 744 819 712 778 733 588 868
Obeskattade reserver 1 249 1 421 1 726 2 131 1 216 1 317 1 317 842 700 413
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 559 4 604 5 112 2 402 1 839 2 457 2 495 1 191 1 961 1 472
Kortfristiga skulder 944 1 707 2 371 1 565 1 304 1 533 1 886 1 266 1 376 1 075
Skulder och eget kapital 6 479 8 480 9 955 6 843 5 178 6 018 6 474 4 033 4 626 3 828
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 290 308 276 270 368 168
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 492 890 1 733 887 724 698 959 557 542 313
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 202 326 575 292 289 229 331 274 448 168
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 128 0 120 100 0 65
Omsättning 3 925 5 460 8 042 5 403 5 264 4 792 5 944 4 344 4 188 3 754
Nyckeltal
Antal anställda 2 4 5 3 3 3 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 654 1 165 1 582 1 548 1 755 1 591 1 480 1 371 1 224 1 251
Personalkostnader per anställd (tkr) 359 307 484 399 441 416 405 389 456 233
Rörelseresultat, EBITDA 576 860 1 857 1 990 1 166 1 136 1 929 1 210 1 250 1 286
Nettoomsättningförändring -29,03% -41,07% 70,33% -11,78% 10,29% -19,35% 43,89% 12,04% -2,21% -%
Du Pont-modellen 1,44% -0,47% 0,62% 17,00% 3,69% 2,81% 13,72% 12,77% 11,26% 19,83%
Vinstmarginal 2,81% -0,86% 0,78% 25,04% 3,63% 3,54% 15,01% 12,52% 14,19% 20,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 56,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,56% -4,85% -17,93% -11,76% -5,36% -19,19% -10,22% 9,29% -10,35% -0,96%
Soliditet 26,27% 21,89% 20,27% 33,82% 33,12% 27,96% 26,66% 33,21% 23,61% 30,44%
Kassalikviditet 122,99% 86,76% 40,19% 65,11% 78,37% 40,25% 67,92% 130,17% 72,38% 96,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...