Visa allt om Fredhälls El & Data Aktiebolag
Visa allt om Fredhälls El & Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 114 2 351 2 342 2 248 1 802 2 820 2 546 2 554 2 897 3 508
Övrig omsättning - - - 30 - 160 270 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 546 820 923 632 409 529 458 140 157 118
Resultat efter finansnetto 1 554 856 949 645 428 529 458 142 157 113
Årets resultat 978 520 573 351 248 342 252 73 88 57
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 3 6 46 82 124
Omsättningstillgångar 2 906 3 330 2 740 2 338 1 942 2 043 1 565 1 293 1 210 1 197
Tillgångar 2 906 3 330 2 740 2 338 1 943 2 046 1 571 1 340 1 292 1 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 184 2 006 1 686 1 313 1 162 1 014 772 521 647 560
Obeskattade reserver 1 305 1 006 818 608 444 359 296 185 148 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 417 318 236 416 337 673 503 634 497 654
Skulder och eget kapital 2 906 3 330 2 740 2 338 1 943 2 046 1 571 1 340 1 292 1 321
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 300 300 228 316 425 490
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 671 693 590 628 221 574 609 684 609 752
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 248 191 189 261 254 404 401 435 519 453
Utdelning till aktieägare 196 1 800 200 200 0 100 100 0 200 0
Omsättning 3 114 2 351 2 342 2 278 1 802 2 980 2 816 2 554 2 897 3 508
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 038 784 1 171 1 124 901 705 637 639 724 877
Personalkostnader per anställd (tkr) 308 296 392 448 388 325 316 369 400 440
Rörelseresultat, EBITDA 1 546 820 923 633 410 533 498 183 198 291
Nettoomsättningförändring 32,45% 0,38% 4,18% 24,75% -36,10% 10,76% -0,31% -11,84% -17,42% -%
Du Pont-modellen 53,51% 25,74% 34,67% 27,67% 22,13% 25,86% 29,15% 10,60% 12,15% 9,01%
Vinstmarginal 49,94% 36,45% 40,56% 28,78% 23,86% 18,76% 17,99% 5,56% 5,42% 3,39%
Bruttovinstmarginal 84,49% 79,16% 79,76% 73,67% 73,97% 65,60% 66,03% 72,91% 70,38% 66,39%
Rörelsekapital/omsättning 79,93% 128,12% 106,92% 85,50% 89,07% 48,58% 41,71% 25,80% 24,61% 15,48%
Soliditet 75,77% 83,80% 84,82% 75,32% 76,65% 62,49% 63,03% 48,82% 58,33% 48,22%
Kassalikviditet 691,85% 1 041,51% 1 150,42% 551,68% 563,80% 292,27% 306,56% 200,16% 240,04% 179,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...