Visa allt om Fredhälls El & Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 351 2 342 2 248 1 802 2 820 2 546 2 554 2 897 3 508 3 415
Övrig omsättning - - 30 - 160 270 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 820 923 632 409 529 458 140 157 118 253
Resultat efter finansnetto 856 949 645 428 529 458 142 157 113 249
Årets resultat 520 573 351 248 342 252 73 88 57 126
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 3 6 46 82 124 290
Omsättningstillgångar 3 330 2 740 2 338 1 942 2 043 1 565 1 293 1 210 1 197 961
Tillgångar 3 330 2 740 2 338 1 943 2 046 1 571 1 340 1 292 1 321 1 252
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 006 1 686 1 313 1 162 1 014 772 521 647 560 503
Obeskattade reserver 1 006 818 608 444 359 296 185 148 107 77
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 318 236 416 337 673 503 634 497 654 672
Skulder och eget kapital 3 330 2 740 2 338 1 943 2 046 1 571 1 340 1 292 1 321 1 252
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 300 300 228 316 425 490 460
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 693 590 628 221 574 609 684 609 752 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 191 189 261 254 404 401 435 519 453 354
Utdelning till aktieägare 1 800 200 200 0 100 100 0 200 0 0
Omsättning 2 351 2 342 2 278 1 802 2 980 2 816 2 554 2 897 3 508 3 415
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 784 1 171 1 124 901 705 637 639 724 877 1 138
Personalkostnader per anställd (tkr) 296 392 448 388 325 316 369 400 440 488
Rörelseresultat, EBITDA 820 923 633 410 533 498 183 198 291 434
Nettoomsättningförändring 0,38% 4,18% 24,75% -36,10% 10,76% -0,31% -11,84% -17,42% 2,72% -%
Du Pont-modellen 25,74% 34,67% 27,67% 22,13% 25,86% 29,15% 10,60% 12,15% 9,01% 20,21%
Vinstmarginal 36,45% 40,56% 28,78% 23,86% 18,76% 17,99% 5,56% 5,42% 3,39% 7,41%
Bruttovinstmarginal 79,16% 79,76% 73,67% 73,97% 65,60% 66,03% 72,91% 70,38% 66,39% 63,19%
Rörelsekapital/omsättning 128,12% 106,92% 85,50% 89,07% 48,58% 41,71% 25,80% 24,61% 15,48% 8,46%
Soliditet 83,80% 84,82% 75,32% 76,65% 62,49% 63,03% 48,82% 58,33% 48,22% 44,60%
Kassalikviditet 1 041,51% 1 150,42% 551,68% 563,80% 292,27% 306,56% 200,16% 240,04% 179,82% 139,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...