allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

FMT Holding AB

ORG.NR: 556345-6655
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 333 195 195 526 186 946  
  Övrig omsättning (TKR) 9 076 10 524 6 370  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -15 041 -103 609 21 344  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -19 271 -104 474 20 851  
  Årets resultat (TKR) -15 010 -83 848 16 141  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 70 275 41 456 28 112  
  Omsättningstillgångar (TKR) 141 849 242 981 166 590  
  Tillgångar (TKR) 212 124 284 437 194 702  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 19 208 13 548 83 323  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 26 084 78 808 9 316  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 166 832 192 081 102 063  
  Skulder och eget kapital (TKR) 212 124 284 437 194 702  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 2 210 2 327 2 363  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 28 937 23 300 21 021  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 13 170 11 936 9 505  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 61 55 47  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 5 462 3 555 3 978  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 739 762 716  
  Nettoomsättningförändring 70,41 % 4,59 % -7,22 %  
  Vinstmarginal -4,51 % -52,97 % 11,62 %  
  Bruttovinstmarginal 51,73 % -49,46 % 50,24 %  
  Soliditet 9,06 % 4,76 % 42,80 %  
  Kassalikviditet 72,84 % 69,33 % 145,11 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -129 -70 0  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -171 -183 -150  
  Årets resultat (TKR) 0 0 0  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 5 160 5 160 5 160  
  Omsättningstillgångar (TKR) 985 1 807 1 624  
  Tillgångar (TKR) 6 145 6 967 6 784  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 3 016 3 016 3 016  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 3 129 3 951 3 768  
  Skulder och eget kapital (TKR) 6 145 6 967 6 784  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 50 50 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 0           0  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 0           0  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0           0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 49,08 % 43,29 % 44,46 %  
  Kassalikviditet 31,48 % 45,74 % 43,10 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 26 oktober 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X