Visa allt om FMT Holding AB
Visa allt om FMT Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 333 195 195 526 186 946 201 489 134 784 155 799 115 462 76 965 57 428 67 338
Övrig omsättning 9 076 10 524 6 370 2 470 15 917 4 139 - 5 110 2 478 7 991
Rörelseresultat (EBIT) -15 041 -103 609 21 344 15 830 3 460 8 214 10 868 3 873 -2 216 999
Resultat efter finansnetto -19 271 -104 474 20 851 15 166 2 735 7 573 10 360 4 703 -1 312 1 844
Årets resultat -15 010 -83 848 16 141 11 869 1 941 5 523 7 577 3 481 -1 003 1 253
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 275 41 456 28 112 27 598 29 809 23 048 24 485 15 257 17 154 16 763
Omsättningstillgångar 141 849 242 981 166 590 125 131 97 784 94 523 135 973 105 992 59 734 68 271
Tillgångar 212 124 284 437 194 702 152 729 127 593 117 571 160 458 121 249 76 888 85 034
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 208 13 548 83 323 67 182 55 313 53 372 57 849 50 272 46 790 47 793
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 26 084 78 808 9 316 7 902 6 413 6 566 5 385 3 199 1 957 3 609
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 166 832 192 081 102 063 77 645 65 867 57 633 97 224 67 778 28 141 33 632
Skulder och eget kapital 212 124 284 437 194 702 152 729 127 593 117 571 160 458 121 249 76 888 85 034
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 210 2 327 2 363 2 031 665 661 663 629 840 660
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 240 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 28 937 23 300 21 021 19 736 15 538 16 072 15 542 14 047 11 669 11 122
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 170 11 936 9 505 8 779 6 431 6 818 6 435 5 549 4 794 4 995
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 342 271 206 050 193 316 203 959 150 701 159 938 115 462 82 075 59 906 75 329
Nyckeltal
Antal anställda 61 55 47 46 42 42 41 41 33 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 462 3 555 3 978 4 380 3 209 3 710 2 816 1 877 1 740 1 981
Personalkostnader per anställd (tkr) 739 762 716 684 558 568 571 504 539 511
Rörelseresultat, EBITDA -12 900 -100 944 24 363 18 460 6 084 10 427 13 860 5 892 -137 2 449
Nettoomsättningförändring 70,41% 4,59% -7,22% 49,49% -13,49% 34,94% 50,02% 34,02% -14,72% -%
Du Pont-modellen -7,08% -36,41% 11,16% 10,43% 2,79% 7,07% 6,81% 3,89% -1,71% 2,23%
Vinstmarginal -4,51% -52,97% 11,62% 7,91% 2,64% 5,34% 9,46% 6,13% -2,28% 2,81%
Bruttovinstmarginal 51,73% -49,46% 50,24% 43,70% 100,00% 54,82% 36,31% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,50% 26,03% 34,52% 23,57% 23,68% 23,68% 33,56% 49,65% 55,01% 51,44%
Soliditet 9,06% 4,76% 42,80% 43,99% 43,35% 45,40% 36,05% 41,46% 60,85% 56,20%
Kassalikviditet 72,84% 69,33% 145,11% 131,06% 109,21% 98,86% 79,79% 112,01% 145,33% 156,35%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -129 -70 0 0 0 0 0 0 -1 0
Resultat efter finansnetto -171 -183 -150 -150 -497 -550 9 630 -15 -1 0
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 10 000 0 -1 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160
Omsättningstillgångar 985 1 807 1 624 1 747 1 597 11 933 17 490 7 120 7 120 7 121
Tillgångar 6 145 6 967 6 784 6 907 6 757 17 093 22 650 12 280 12 280 12 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 13 016 3 016 3 016 3 017
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 129 3 951 3 768 3 891 3 741 14 077 9 634 9 264 9 264 9 264
Skulder och eget kapital 6 145 6 967 6 784 6 907 6 757 17 093 22 650 12 280 12 280 12 281
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -129 -70 0 0 0 0 0 0 -1 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 49,08% 43,29% 44,46% 43,67% 44,64% 17,64% 57,47% 24,56% 24,56% 24,57%
Kassalikviditet 31,48% 45,74% 43,10% 44,90% 42,69% 84,77% 181,54% 76,86% 76,86% 76,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...