Visa allt om Jan Jacobsson Schakt Aktiebolag
Visa allt om Jan Jacobsson Schakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 062 5 279 5 064 4 022 3 982 3 300 2 568 2 374 1 959 1 984
Övrig omsättning 564 2 488 - - - - 541 1 557 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 191 3 109 1 189 606 721 795 654 1 676 0 -24
Resultat efter finansnetto 1 157 3 057 1 176 568 682 771 613 1 637 -12 -46
Årets resultat 899 379 852 524 484 835 139 129 62 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 897 5 772 1 353 2 191 3 036 2 475 2 948 2 566 246 568
Omsättningstillgångar 2 482 2 552 2 899 1 978 1 839 1 327 871 635 553 449
Tillgångar 7 379 8 324 4 252 4 169 4 874 3 802 3 819 3 202 799 1 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 051 1 572 1 623 1 172 1 247 964 329 290 251 189
Obeskattade reserver 4 162 4 162 1 597 1 581 1 727 1 704 2 070 1 654 199 298
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 630 1 583 279 440 808 375 794 714 0 51
Kortfristiga skulder 536 1 007 753 976 1 092 759 627 544 349 479
Skulder och eget kapital 7 379 8 324 4 252 4 169 4 874 3 802 3 819 3 202 799 1 017
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 693 345 429 347 332 322
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 792 793 874 934 0 183 119 162 67 96
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 243 240 257 281 231 192 217 204 149 156
Utdelning till aktieägare 380 420 430 400 600 200 200 100 90 0
Omsättning 4 626 7 767 5 064 4 022 3 982 3 300 3 109 3 931 1 959 1 984
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 031 2 640 1 688 1 341 1 991 1 650 1 284 1 187 980 992
Personalkostnader per anställd (tkr) 522 526 384 409 466 362 385 358 276 290
Rörelseresultat, EBITDA 1 929 4 083 2 027 1 451 1 576 1 422 1 254 2 167 372 339
Nettoomsättningförändring -23,05% 4,25% 25,91% 1,00% 20,67% 28,50% 8,17% 21,18% -1,26% -%
Du Pont-modellen 16,21% 37,39% 28,15% 14,80% 14,81% 20,91% 17,15% 52,40% 0,13% -2,36%
Vinstmarginal 29,44% 58,95% 23,64% 15,34% 18,13% 24,09% 25,51% 70,68% 0,05% -1,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 47,91% 29,27% 42,38% 24,91% 18,76% 17,21% 9,50% 3,83% 10,41% -1,51%
Soliditet 71,79% 57,89% 65,85% 56,06% 51,70% 58,39% 47,64% 46,25% 49,35% 39,68%
Kassalikviditet 463,06% 253,43% 384,99% 202,66% 168,41% 174,84% 138,92% 116,73% 158,45% 93,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...