Visa allt om Frigiva Gård Aktiebolag
Visa allt om Frigiva Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 9 375 9 133 9 102 8 985 8 579 8 641 8 176 7 164 7 885 6 373
Övrig omsättning 358 354 313 32 50 25 50 400 - 26
Rörelseresultat (EBIT) 835 204 610 466 258 996 691 389 693 627
Resultat efter finansnetto 750 111 451 524 498 909 576 238 471 397
Årets resultat 458 135 279 378 381 385 148 81 82 15
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 663 11 183 10 815 10 456 8 599 6 854 6 068 6 236 5 321 5 928
Omsättningstillgångar 3 455 3 224 3 723 2 934 3 164 3 752 3 179 3 828 3 095 2 448
Tillgångar 14 118 14 407 14 538 13 390 11 762 10 605 9 247 10 064 8 417 8 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 463 3 005 2 870 2 591 2 213 1 833 1 448 1 300 1 219 1 137
Obeskattade reserver 3 327 3 161 3 207 3 108 3 026 2 926 2 534 2 160 2 038 1 679
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 482 6 344 6 833 6 107 4 488 4 125 3 798 4 506 3 707 4 424
Kortfristiga skulder 1 845 1 897 1 627 1 585 2 035 1 722 1 467 2 098 1 452 1 135
Skulder och eget kapital 14 118 14 407 14 538 13 390 11 762 10 605 9 247 10 064 8 417 8 376
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 289 650 367 396 585 254 216 240 189
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 200 - - - -
Löner till övriga anställda 1 624 1 469 1 366 1 412 1 068 1 035 974 931 916 781
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 665 602 702 593 471 527 396 417 442 347
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 733 9 487 9 415 9 017 8 629 8 666 8 226 7 564 7 885 6 399
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 8 7 7 7 6 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 563 1 305 1 138 1 284 1 226 1 234 1 363 1 023 1 126 1 062
Personalkostnader per anställd (tkr) 366 322 342 340 277 307 273 225 230 220
Rörelseresultat, EBITDA 2 301 1 727 1 821 1 390 1 138 1 726 1 596 1 228 1 504 1 497
Nettoomsättningförändring 2,65% 0,34% 1,30% 4,73% -0,72% 5,69% 14,13% -9,14% 23,73% -%
Du Pont-modellen 6,15% 2,04% 4,51% 5,17% 5,52% 9,84% 7,63% 4,04% 8,45% 7,75%
Vinstmarginal 9,26% 3,22% 7,20% 7,70% 7,56% 12,08% 8,64% 5,68% 9,02% 10,18%
Bruttovinstmarginal 67,75% 66,45% 69,72% 65,88% 64,77% 68,38% 66,03% 63,14% 65,81% 68,05%
Rörelsekapital/omsättning 17,17% 14,53% 23,03% 15,01% 13,16% 23,49% 20,94% 24,15% 20,84% 20,60%
Soliditet 42,91% 37,97% 36,95% 36,46% 37,78% 37,62% 35,86% 28,37% 31,92% 28,01%
Kassalikviditet 68,78% 69,74% 97,79% 48,64% 54,40% 83,28% 43,90% 55,05% 76,52% 63,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...