Visa allt om Frigiva Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 9 133 9 102 8 985 8 579 8 641 8 176 7 164 7 885 6 373 5 394
Övrig omsättning 354 313 32 50 25 50 400 - 26 26
Rörelseresultat (EBIT) 204 610 466 258 996 691 389 693 627 -319
Resultat efter finansnetto 111 451 524 498 909 576 238 471 397 -516
Årets resultat 135 279 378 381 385 148 81 82 15 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 183 10 815 10 456 8 599 6 854 6 068 6 236 5 321 5 928 5 930
Omsättningstillgångar 3 224 3 723 2 934 3 164 3 752 3 179 3 828 3 095 2 448 2 339
Tillgångar 14 407 14 538 13 390 11 762 10 605 9 247 10 064 8 417 8 376 8 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 005 2 870 2 591 2 213 1 833 1 448 1 300 1 219 1 137 1 123
Obeskattade reserver 3 161 3 207 3 108 3 026 2 926 2 534 2 160 2 038 1 679 1 303
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 344 6 833 6 107 4 488 4 125 3 798 4 506 3 707 4 424 4 470
Kortfristiga skulder 1 897 1 627 1 585 2 035 1 722 1 467 2 098 1 452 1 135 1 373
Skulder och eget kapital 14 407 14 538 13 390 11 762 10 605 9 247 10 064 8 417 8 376 8 269
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 289 650 367 396 585 254 216 240 189 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 200 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 469 1 366 1 412 1 068 1 035 974 931 916 781 692
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 602 702 593 471 527 396 417 442 347 276
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 487 9 415 9 017 8 629 8 666 8 226 7 564 7 885 6 399 5 420
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 7 7 7 6 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 305 1 138 1 284 1 226 1 234 1 363 1 023 1 126 1 062 899
Personalkostnader per anställd (tkr) 322 342 340 277 307 273 225 230 220 192
Rörelseresultat, EBITDA 1 727 1 821 1 390 1 138 1 726 1 596 1 228 1 504 1 497 577
Nettoomsättningförändring 0,34% 1,30% 4,73% -0,72% 5,69% 14,13% -9,14% 23,73% 18,15% -%
Du Pont-modellen 2,04% 4,51% 5,17% 5,52% 9,84% 7,63% 4,04% 8,45% 7,75% -3,86%
Vinstmarginal 3,22% 7,20% 7,70% 7,56% 12,08% 8,64% 5,68% 9,02% 10,18% -5,91%
Bruttovinstmarginal 66,45% 69,72% 65,88% 64,77% 68,38% 66,03% 63,14% 65,81% 68,05% 63,03%
Rörelsekapital/omsättning 14,53% 23,03% 15,01% 13,16% 23,49% 20,94% 24,15% 20,84% 20,60% 17,91%
Soliditet 37,97% 36,95% 36,46% 37,78% 37,62% 35,86% 28,37% 31,92% 28,01% 24,93%
Kassalikviditet 69,74% 97,79% 48,64% 54,40% 83,28% 43,90% 55,05% 76,52% 63,17% 48,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...