Visa allt om Brunna Fastighetsmiljö Aktiebolag
Visa allt om Brunna Fastighetsmiljö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 800 1 800 1 800 1 200 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 600
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 305 622 982 434 892 728 1 047 871 1 263 179
Resultat efter finansnetto 131 363 969 435 897 727 1 044 838 1 262 179
Årets resultat 647 445 60 317 496 657 764 590 672 127
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 207 24 307 11 792 2 888 3 085 3 310 2 574 2 918 2 490 2 603
Omsättningstillgångar 99 569 1 316 971 5 213 4 276 4 266 3 168 3 364 1 437
Tillgångar 24 305 24 876 13 108 3 859 8 298 7 585 6 838 6 086 5 855 4 040
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 506 2 858 2 300 2 240 4 940 4 444 3 787 3 808 3 857 3 185
Obeskattade reserver 630 630 840 840 840 620 790 790 790 470
Avsättningar (tkr) 136 86 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 033 11 302 9 968 779 2 518 2 522 2 261 1 488 1 207 385
Skulder och eget kapital 24 305 24 876 13 108 3 859 8 298 7 585 6 838 6 086 5 855 4 040
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 0 -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 700 0 0 0 0 0
Omsättning 1 800 1 800 1 800 1 200 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 600
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 070 1 342 1 534 795 1 449 1 241 1 391 1 215 1 531 258
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 50,00% -% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 200,00% -%
Du Pont-modellen 1,25% 2,50% 7,51% 11,27% 10,81% 9,60% 15,31% 14,33% 21,62% 4,43%
Vinstmarginal 16,94% 34,56% 54,72% 36,25% 49,83% 40,44% 58,17% 48,44% 70,33% 29,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 107,44% -596,28% -480,67% 16,00% 149,72% 97,44% 111,39% 93,33% 119,83% 175,33%
Soliditet 16,45% 13,46% 22,55% 74,09% 66,99% 64,61% 63,90% 71,92% 75,59% 87,21%
Kassalikviditet 0,49% 5,03% 13,20% 124,65% 207,03% 169,55% 188,68% 212,90% 278,71% 373,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...