Visa allt om Bo Söderlind Skattekonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 31 64 32 40 27 67 199 119 168 137
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 -1 0 -101 -96 -111 -48 14 18 0
Resultat efter finansnetto -34 -1 0 -100 -96 -111 -45 14 18 0
Årets resultat -34 -1 0 -100 -96 -111 -46 10 18 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 73 75 78 80 85 90 95 105 100
Omsättningstillgångar 16 18 22 25 25 44 85 156 111 218
Tillgångar 87 91 97 103 105 130 176 251 216 318
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 75 76 76 56 52 109 155 144 126
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 8 20 0 21 42 57 16 35 170
Kortfristiga skulder 0 7 2 27 28 35 11 81 36 21
Skulder och eget kapital 87 91 97 103 105 130 176 251 216 318
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 50 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 4 3 4 14 7 15 20
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 64 32 40 27 67 199 119 168 137
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 31 64 32 40 27 67 199 119 168 137
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 9 10 14 72 7 15 20
Rörelseresultat, EBITDA -32 1 2 -99 -91 -106 -43 23 27 4
Nettoomsättningförändring -51,56% 100,00% -20,00% 48,15% -59,70% -66,33% 67,23% -29,17% 22,63% -%
Du Pont-modellen -39,08% -1,10% 0,00% -98,06% -91,43% -85,38% -25,57% 5,58% 8,33% 0,00%
Vinstmarginal -109,68% -1,56% 0,00% -252,50% -355,56% -165,67% -22,61% 11,76% 10,71% 0,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 51,61% 17,19% 62,50% -5,00% -11,11% 13,43% 37,19% 63,03% 44,64% 143,80%
Soliditet 93,10% 82,42% 78,35% 73,79% 53,33% 40,00% 61,93% 61,75% 66,67% 39,62%
Kassalikviditet -% 257,14% 1 100,00% 92,59% 89,29% 125,71% 772,73% 192,59% 308,33% 1 038,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...