Visa allt om E & S Dental Aktiebolag
Visa allt om E & S Dental Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 497 5 019 4 475 1 289 1 268 1 088 1 103 1 052 1 317 1 606
Övrig omsättning - 49 386 - 89 29 - - 21 -
Rörelseresultat (EBIT) 715 826 931 -94 353 94 24 64 198 283
Resultat efter finansnetto 725 828 932 -90 358 95 26 75 198 283
Årets resultat 562 478 542 97 127 106 91 72 67 200
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 647 525 706 533 847 476 404 586 765 956
Omsättningstillgångar 2 383 2 280 1 421 470 464 612 766 696 585 334
Tillgångar 3 030 2 805 2 128 1 004 1 311 1 087 1 170 1 282 1 350 1 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 978 1 572 1 245 846 892 894 915 944 963 985
Obeskattade reserver 497 497 286 51 295 97 146 246 273 173
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 555 735 597 107 124 98 109 93 113 131
Skulder och eget kapital 3 030 2 805 2 128 1 004 1 311 1 087 1 170 1 282 1 350 1 289
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 312 312 312 312 319 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 443 1 650 1 282 508 59 13 16 7 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 394 438 377 145 126 122 124 126 122 120
Utdelning till aktieägare 156 156 150 143 143 128 27 120 92 89
Omsättning 4 497 5 068 4 861 1 289 1 357 1 117 1 103 1 052 1 338 1 606
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 5 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 750 837 895 645 1 268 1 088 1 103 1 052 1 317 1 606
Personalkostnader per anställd (tkr) 303 349 343 334 514 454 457 452 446 460
Rörelseresultat, EBITDA 1 021 1 094 1 181 220 400 257 206 249 388 442
Nettoomsättningförändring -10,40% 12,16% 247,17% 1,66% 16,54% -1,36% 4,85% -20,12% -18,00% -%
Du Pont-modellen 23,93% 29,55% 43,80% -8,96% 27,31% 8,74% 2,22% 5,85% 14,74% 21,96%
Vinstmarginal 16,12% 16,52% 20,83% -6,98% 28,23% 8,73% 2,36% 7,13% 15,11% 17,62%
Bruttovinstmarginal 93,57% 95,72% 91,31% 83,55% 87,38% 77,85% 78,24% 83,17% 75,09% 70,98%
Rörelsekapital/omsättning 40,65% 30,78% 18,41% 28,16% 26,81% 47,24% 59,56% 57,32% 35,84% 12,64%
Soliditet 78,07% 69,86% 68,99% 88,01% 84,62% 88,82% 87,40% 87,45% 85,89% 86,08%
Kassalikviditet 417,66% 300,68% 229,65% 427,10% 361,29% 616,33% 695,41% 731,18% 507,96% 246,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...