Visa allt om Gårdsservice Syd Aktiebolag
Visa allt om Gårdsservice Syd Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 36 253 29 707 38 077 27 948 25 931 24 923 20 670 18 390 22 714 18 920
Övrig omsättning 2 018 121 332 67 384 50 - 83 6 83
Rörelseresultat (EBIT) 825 1 300 1 289 1 486 655 -445 789 225 385 -337
Resultat efter finansnetto 367 973 944 1 194 364 -619 781 127 173 -470
Årets resultat 281 368 1 067 737 364 -519 663 127 173 -470
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 887 4 597 4 923 4 490 4 215 4 187 710 884 1 065 1 480
Omsättningstillgångar 10 596 13 543 12 427 10 402 8 774 9 733 6 537 5 240 4 722 6 522
Tillgångar 22 484 18 140 17 350 14 892 12 989 13 920 7 247 6 124 5 787 8 002
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 010 729 2 361 1 534 797 434 952 325 298 125
Obeskattade reserver 500 500 0 390 0 0 100 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 488 8 331 8 201 7 447 7 742 8 767 2 478 2 803 2 673 4 281
Kortfristiga skulder 8 486 8 580 6 789 5 521 4 450 4 719 3 717 2 996 2 816 3 596
Skulder och eget kapital 22 484 18 140 17 350 14 892 12 989 13 920 7 247 6 124 5 787 8 002
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 323 263 341 249
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 002 3 005 3 956 2 263 2 095 2 352 1 503 1 542 1 498 1 679
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 845 873 1 256 663 686 811 684 732 735 797
Utdelning till aktieägare 0 500 2 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 271 29 828 38 409 28 015 26 315 24 973 20 670 18 473 22 720 19 003
Nyckeltal
Antal anställda 5 11 11 5 6 6 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 251 2 701 3 462 5 590 4 322 4 154 4 134 3 678 3 786 3 153
Personalkostnader per anställd (tkr) 587 354 480 601 474 538 506 519 434 457
Rörelseresultat, EBITDA 1 424 1 783 1 917 2 086 1 256 -52 963 632 822 413
Nettoomsättningförändring 22,04% -21,98% 36,24% 7,78% 4,04% 20,58% 12,40% -19,04% 20,05% -%
Du Pont-modellen 3,75% 7,23% 8,24% 11,09% 6,55% -2,14% 13,25% 5,73% 8,93% -2,05%
Vinstmarginal 2,33% 4,42% 3,75% 5,91% 3,28% -1,20% 4,64% 1,91% 2,28% -0,87%
Bruttovinstmarginal 15,55% 30,58% 30,85% 29,45% 27,34% 22,87% 26,51% 26,56% 24,31% 25,25%
Rörelsekapital/omsättning 5,82% 16,71% 14,81% 17,46% 16,68% 20,12% 13,64% 12,20% 8,39% 15,47%
Soliditet 6,23% 6,17% 13,61% 12,34% 6,14% 3,12% 14,15% 5,31% 5,15% 1,56%
Kassalikviditet 113,65% 70,26% 84,64% 93,26% 101,30% 126,74% 83,70% 86,95% 73,47% 105,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...