Visa allt om Gårdsservice Syd Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 29 707 38 077 27 948 25 931 24 923 20 670 18 390 22 714 18 920 16 607
Övrig omsättning 121 332 67 384 50 - 83 6 83 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 300 1 289 1 486 655 -445 789 225 385 -337 -188
Resultat efter finansnetto 973 944 1 194 364 -619 781 127 173 -470 -263
Årets resultat 368 1 067 737 364 -519 663 127 173 -470 125
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 597 4 923 4 490 4 215 4 187 710 884 1 065 1 480 1 526
Omsättningstillgångar 13 543 12 427 10 402 8 774 9 733 6 537 5 240 4 722 6 522 5 291
Tillgångar 18 140 17 350 14 892 12 989 13 920 7 247 6 124 5 787 8 002 6 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 729 2 361 1 534 797 434 952 325 298 125 255
Obeskattade reserver 500 0 390 0 0 100 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 331 8 201 7 447 7 742 8 767 2 478 2 803 2 673 4 281 3 179
Kortfristiga skulder 8 580 6 789 5 521 4 450 4 719 3 717 2 996 2 816 3 596 3 383
Skulder och eget kapital 18 140 17 350 14 892 12 989 13 920 7 247 6 124 5 787 8 002 6 817
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 323 263 341 249 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 005 3 956 2 263 2 095 2 352 1 503 1 542 1 498 1 679 1 325
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 873 1 256 663 686 811 684 732 735 797 647
Utdelning till aktieägare 500 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 828 38 409 28 015 26 315 24 973 20 670 18 473 22 720 19 003 16 607
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 5 6 6 5 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 701 3 462 5 590 4 322 4 154 4 134 3 678 3 786 3 153 2 768
Personalkostnader per anställd (tkr) 354 480 601 474 538 506 519 434 457 389
Rörelseresultat, EBITDA 1 783 1 917 2 086 1 256 -52 963 632 822 413 553
Nettoomsättningförändring -21,98% 36,24% 7,78% 4,04% 20,58% 12,40% -19,04% 20,05% 13,93% -%
Du Pont-modellen 7,23% 8,24% 11,09% 6,55% -2,14% 13,25% 5,73% 8,93% -2,05% -0,97%
Vinstmarginal 4,42% 3,75% 5,91% 3,28% -1,20% 4,64% 1,91% 2,28% -0,87% -0,40%
Bruttovinstmarginal 30,58% 30,85% 29,45% 27,34% 22,87% 26,51% 26,56% 24,31% 25,25% 27,33%
Rörelsekapital/omsättning 16,71% 14,81% 17,46% 16,68% 20,12% 13,64% 12,20% 8,39% 15,47% 11,49%
Soliditet 6,17% 13,61% 12,34% 6,14% 3,12% 14,15% 5,31% 5,15% 1,56% 3,74%
Kassalikviditet 70,26% 84,64% 93,26% 101,30% 126,74% 83,70% 86,95% 73,47% 105,01% 75,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...