Visa allt om B.G.H. Konsult Aktiebolag
Visa allt om B.G.H. Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 630 11 537 11 203 11 361 10 046 8 997 12 875 9 340 7 820 6 384
Övrig omsättning 338 158 - 1 - 15 20 30 - -
Rörelseresultat (EBIT) 415 -179 -3 132 -404 -142 569 131 381 -94
Resultat efter finansnetto 413 -182 0 130 -403 -141 571 147 395 -88
Årets resultat 519 -128 0 130 -403 -40 435 82 323 -36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 898 785 808 876 954 1 336 961 894 963 941
Omsättningstillgångar 4 700 3 259 3 463 3 994 2 892 2 859 3 446 3 068 2 779 2 381
Tillgångar 5 598 4 044 4 271 4 869 3 846 4 195 4 407 3 962 3 742 3 322
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 636 2 117 2 245 2 245 2 115 2 519 2 597 2 162 2 080 1 757
Obeskattade reserver 59 205 259 259 259 259 360 385 383 432
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 903 1 722 1 766 2 365 1 471 1 417 1 451 1 415 1 280 1 133
Skulder och eget kapital 5 598 4 044 4 271 4 869 3 846 4 195 4 407 3 962 3 742 3 322
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 410 428 391 364 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 956 2 952 2 935 2 815 2 586 1 620 1 777 1 577 1 375 1 257
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 973 1 025 1 053 1 020 892 749 879 811 706 527
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 38 0 0 0
Omsättning 13 968 11 695 11 203 11 362 10 046 9 012 12 895 9 370 7 820 6 384
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 8 8 7 7 7 7 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 514 1 282 1 245 1 420 1 256 1 285 1 839 1 334 1 117 1 596
Personalkostnader per anställd (tkr) 447 448 449 487 448 393 456 430 346 536
Rörelseresultat, EBITDA 440 -131 65 210 -304 -25 660 200 447 -28
Nettoomsättningförändring 18,14% 2,98% -1,39% 13,09% 11,66% -30,12% 37,85% 19,44% 22,49% -%
Du Pont-modellen 7,47% -4,43% 0,02% 2,73% -10,43% -3,34% 12,98% 3,71% 10,56% -2,65%
Vinstmarginal 3,07% -1,55% 0,01% 1,17% -3,99% -1,56% 4,44% 1,57% 5,05% -1,38%
Bruttovinstmarginal 42,11% 45,93% 51,26% 48,87% 48,38% 44,98% 38,34% 46,82% 52,43% 50,64%
Rörelsekapital/omsättning 13,18% 13,32% 15,15% 14,34% 14,14% 16,03% 15,50% 17,70% 19,17% 19,55%
Soliditet 47,91% 56,30% 57,29% 50,03% 59,96% 64,60% 64,95% 61,56% 62,95% 62,25%
Kassalikviditet 120,91% 115,45% 107,59% 116,53% 140,04% 151,09% 184,91% 169,82% 141,25% 150,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...