Visa allt om IDL Biotech AB
Visa allt om IDL Biotech AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 28 517 26 400 21 274 16 641 14 555 15 737 17 536 13 804 12 192 11 209
Övrig omsättning 542 1 152 882 861 757 777 529 572 687 523
Rörelseresultat (EBIT) 1 900 970 -1 874 -5 478 -3 386 -2 236 -315 -2 608 -5 107 -3 750
Resultat efter finansnetto 1 560 616 -2 099 -5 577 -3 523 -2 344 -360 -2 584 -5 031 -3 719
Årets resultat 1 560 616 -2 099 -5 577 -3 523 -2 344 -360 -2 584 -5 031 -3 719
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 979 5 677 6 165 5 410 5 285 5 346 4 547 4 636 4 595 3 797
Omsättningstillgångar 15 727 13 154 11 342 8 052 8 109 7 031 6 913 7 507 9 545 7 549
Tillgångar 21 706 18 831 17 507 13 462 13 395 12 377 11 460 12 143 14 139 11 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 287 5 727 5 111 7 211 6 300 4 824 7 168 7 528 10 112 8 790
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 741 591 755 0 149 288 0 0 129 0
Kortfristiga skulder 13 677 12 512 11 641 6 251 6 946 7 265 4 293 4 615 3 899 2 556
Skulder och eget kapital 21 706 18 831 17 507 13 462 13 395 12 377 11 460 12 143 14 139 11 346
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 4 829 4 403 4 438 4 082 3 573 3 555 3 166 3 762 4 099 3 834
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 631 2 799 2 602 2 721 2 102 2 062 2 033 1 749 2 187 1 580
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 808 2 928 2 878 2 806 2 636 2 670 2 520 2 606 3 150 3 003
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 059 27 552 22 156 17 502 15 312 16 514 18 065 14 376 12 879 11 732
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 12 12 12 11 11 11 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 376 2 200 1 773 1 387 1 213 1 431 1 594 1 255 938 862
Personalkostnader per anställd (tkr) 748 747 734 726 672 738 712 744 728 656
Rörelseresultat, EBITDA 3 036 1 842 -1 384 -4 828 -2 519 -1 564 467 -2 038 -4 758 -3 354
Nettoomsättningförändring 8,02% 24,10% 27,84% 14,33% -7,51% -10,26% 27,04% 13,22% 8,77% -%
Du Pont-modellen 8,76% 5,16% -10,70% -40,64% -25,27% -18,07% -2,73% -20,74% -35,38% -32,37%
Vinstmarginal 6,67% 3,68% -8,81% -32,88% -23,26% -14,21% -1,78% -18,25% -41,03% -32,77%
Bruttovinstmarginal 74,31% 70,50% 71,62% 77,95% 84,45% 82,54% 81,37% 81,26% 80,94% 90,58%
Rörelsekapital/omsättning 7,19% 2,43% -1,41% 10,82% 7,99% -1,49% 14,94% 20,95% 46,31% 44,54%
Soliditet 33,57% 30,41% 29,19% 53,57% 47,03% 38,98% 62,55% 61,99% 71,52% 77,47%
Kassalikviditet 80,76% 71,44% 57,34% 58,69% 49,88% 45,31% 80,46% 87,82% 168,02% 182,04%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 28 517 26 400 21 274 16 641 14 547 15 737 17 636 13 804 12 192 11 209
Övrig omsättning 542 1 152 882 861 757 777 529 572 687 523
Rörelseresultat (EBIT) 1 900 997 -1 893 -5 493 -3 401 -2 247 -506 -2 942 -5 448 -4 040
Resultat efter finansnetto 1 590 678 -2 109 -5 583 -3 522 -2 347 -548 -2 909 -5 371 -4 009
Årets resultat 1 590 678 -2 109 -5 583 -3 522 -2 347 -548 -2 909 -5 371 -4 009
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 086 3 005 3 228 3 475 3 218 3 147 2 771 2 890 3 034 2 874
Omsättningstillgångar 15 767 13 240 11 475 7 955 8 012 7 031 6 913 7 555 9 625 7 549
Tillgångar 18 853 16 245 14 703 11 430 11 229 10 177 9 684 10 445 12 660 10 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 488 3 897 3 219 5 328 4 422 2 944 5 291 5 839 8 748 7 767
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 364 12 348 11 484 6 102 6 806 7 233 4 393 4 606 3 911 2 656
Skulder och eget kapital 18 853 16 245 14 703 11 430 11 229 10 177 9 684 10 445 12 660 10 423
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 4 829 4 403 4 438 4 082 3 573 3 655 3 166 3 762 4 099 3 834
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 631 2 799 2 602 2 721 2 102 2 062 2 033 1 749 2 187 1 580
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 778 2 928 2 878 2 806 2 636 2 670 2 520 2 606 3 150 3 003
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 059 27 552 22 156 17 502 15 304 16 514 18 165 14 376 12 879 11 732
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 12 12 12 11 11 11 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 376 2 200 1 773 1 387 1 212 1 431 1 603 1 255 938 862
Personalkostnader per anställd (tkr) 748 747 734 726 672 738 712 744 728 656
Rörelseresultat, EBITDA 2 784 1 604 -1 595 -4 975 -2 666 -1 619 306 -2 186 -4 771 -3 354
Nettoomsättningförändring 8,02% 24,10% 27,84% 14,39% -7,56% -10,77% 27,76% 13,22% 8,77% -%
Du Pont-modellen 10,08% 6,14% -12,87% -48,00% -30,28% -22,08% -5,20% -27,31% -42,20% -38,02%
Vinstmarginal 6,67% 3,78% -8,90% -32,97% -23,37% -14,28% -2,86% -20,67% -43,82% -35,36%
Bruttovinstmarginal 74,31% 70,50% 71,62% 77,95% 84,44% 82,54% 81,48% 81,26% 80,94% 90,58%
Rörelsekapital/omsättning 8,43% 3,38% -0,04% 11,14% 8,29% -1,28% 14,29% 21,36% 46,87% 43,65%
Soliditet 29,11% 23,99% 21,89% 46,61% 39,38% 28,93% 54,64% 55,90% 69,10% 74,52%
Kassalikviditet 82,95% 73,08% 59,28% 58,54% 49,49% 45,51% 78,63% 89,04% 169,55% 175,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...