Visa allt om Logifresh AB
Visa allt om Logifresh AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 538 4 298 4 332 4 285 3 140 3 144 2 707 3 025 2 917 2 651
Övrig omsättning - 7 - - - - - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -299 327 161 359 117 230 85 94 -50 72
Resultat efter finansnetto -300 326 168 360 116 233 71 33 -40 79
Årets resultat -66 156 94 196 83 168 47 7 -40 65
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 858 1 238 1 623 1 310 602 382 11 17 19 36
Omsättningstillgångar 1 380 1 653 1 573 2 175 1 520 1 346 1 412 2 071 1 769 1 858
Tillgångar 2 238 2 892 3 196 3 485 2 121 1 728 1 423 2 088 1 788 1 894
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 866 1 088 1 088 1 150 1 097 1 014 846 799 792 842
Obeskattade reserver 0 234 134 90 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 372 1 569 1 974 2 245 1 024 714 577 1 289 996 1 052
Skulder och eget kapital 2 238 2 892 3 196 3 485 2 121 1 728 1 423 2 088 1 788 1 894
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 120 450 431 273 600 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 006 1 011 964 853 630 1 032 554 553 914 760
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 386 394 380 344 351 446 271 310 513 412
Utdelning till aktieägare 150 156 156 156 143 0 0 0 0 10
Omsättning 4 538 4 305 4 332 4 285 3 140 3 144 2 707 3 026 2 917 2 651
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 2 2 2 4 2 2 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 269 1 433 2 166 2 143 1 570 786 1 354 1 513 972 663
Personalkostnader per anställd (tkr) 722 495 704 639 677 484 673 625 699 425
Rörelseresultat, EBITDA 81 787 426 584 212 326 92 103 -33 99
Nettoomsättningförändring 5,58% -0,78% 1,10% 36,46% -0,13% 16,14% -10,51% 3,70% 10,03% -%
Du Pont-modellen -13,36% 11,31% 5,29% 10,36% 5,52% 13,48% 11,67% 5,17% -1,85% 4,17%
Vinstmarginal -6,59% 7,61% 3,90% 8,42% 3,73% 7,41% 6,13% 3,57% -1,13% 2,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,18% 1,95% -9,26% -1,63% 15,80% 20,10% 30,85% 25,85% 26,50% 30,40%
Soliditet 38,70% 43,93% 37,31% 34,90% 51,72% 58,68% 59,45% 38,27% 44,30% 44,46%
Kassalikviditet 100,58% 105,35% 79,69% 96,88% 148,44% 188,52% 244,71% 160,67% 177,61% 176,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...