Visa allt om Magnentus Capital Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 35 840 31 886 30 347 28 468 27 270 29 038 27 850 27 378 23 262 19 835
Övrig omsättning - - - - 112 137 2 770 16 697 90 3 137
Rörelseresultat (EBIT) 18 906 19 438 17 332 16 936 14 725 14 495 15 811 25 349 10 804 -7 636
Resultat efter finansnetto 10 369 10 176 8 231 7 994 7 726 8 239 7 809 15 844 5 751 -13 740
Årets resultat 1 954 7 394 8 120 2 362 4 739 5 493 4 764 11 544 3 892 -10 440
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 258 143 260 922 228 818 226 239 227 562 229 816 232 356 233 979 241 779 175 329
Omsättningstillgångar 96 560 78 227 79 166 70 421 30 601 5 323 5 266 4 058 8 613 10 917
Tillgångar 354 703 339 149 307 984 296 660 258 163 235 139 237 622 238 037 250 392 186 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 881 49 926 44 708 37 082 34 720 29 982 29 488 28 724 21 430 17 539
Obeskattade reserver 10 403 11 207 10 522 10 522 5 798 4 590 3 182 2 083 0 1 896
Avsättningar (tkr) 12 587 12 019 10 536 10 601 9 693 8 869 8 641 7 841 7 374 3 619
Långfristiga skulder 261 120 246 723 223 326 218 586 188 675 176 887 183 162 185 970 206 185 143 202
Kortfristiga skulder 18 712 19 274 18 892 19 869 19 277 14 811 13 149 13 419 15 403 19 990
Skulder och eget kapital 354 703 339 149 307 984 296 660 258 163 235 139 237 622 238 037 250 392 186 246
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 312 440 1 012 902 792 756 756
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 387 481 324 51 156 148 140 136 297 173
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 344 384 268 271 285 345 326 302 401 381
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 5 000 0 4 250 0
Omsättning 35 840 31 886 30 347 28 468 27 382 29 175 30 620 44 075 23 352 22 972
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 35 840 31 886 15 174 14 234 13 635 7 260 6 963 6 845 5 816 6 612
Personalkostnader per anställd (tkr) 731 865 296 317 441 376 342 308 364 437
Rörelseresultat, EBITDA 25 337 22 206 19 845 18 439 16 147 15 917 18 488 27 837 12 390 -6 789
Nettoomsättningförändring 12,40% 5,07% 6,60% 4,39% -6,09% 4,27% 1,72% 17,69% 17,28% -%
Du Pont-modellen 5,33% 5,73% 5,63% 5,80% 5,79% 6,20% 6,71% 10,71% 5,42% -3,89%
Vinstmarginal 52,75% 60,96% 57,11% 60,45% 54,85% 50,24% 57,21% 93,12% 58,37% -36,55%
Bruttovinstmarginal 53,76% 62,08% 58,10% 63,28% 55,12% 51,52% 57,10% 54,24% 59,07% 55,91%
Rörelsekapital/omsättning 217,21% 184,89% 198,62% 177,57% 41,53% -32,67% -28,31% -34,19% -29,19% -45,74%
Soliditet 16,91% 17,30% 17,03% 15,11% 15,10% 14,19% 13,37% 12,70% 8,56% 10,15%
Kassalikviditet 515,50% 405,35% 418,52% 353,92% 158,22% 27,47% 31,55% 12,59% 19,83% 15,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...