Visa allt om Magnentus Capital Aktiebolag
Visa allt om Magnentus Capital Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 35 358 35 840 31 886 30 347 28 468 27 270 29 038 27 850 27 378 23 262
Övrig omsättning 95 - - - - 112 137 2 770 16 697 90
Rörelseresultat (EBIT) 18 166 18 906 19 438 17 332 16 936 14 725 14 495 15 811 25 349 10 804
Resultat efter finansnetto 9 606 10 369 10 176 8 231 7 994 7 726 8 239 7 809 15 844 5 751
Årets resultat 2 162 1 954 7 394 8 120 2 362 4 739 5 493 4 764 11 544 3 892
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 325 104 258 143 260 922 228 818 226 239 227 562 229 816 232 356 233 979 241 779
Omsättningstillgångar 118 344 96 560 78 227 79 166 70 421 30 601 5 323 5 266 4 058 8 613
Tillgångar 443 448 354 703 339 149 307 984 296 660 258 163 235 139 237 622 238 037 250 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 044 51 881 49 926 44 708 37 082 34 720 29 982 29 488 28 724 21 430
Obeskattade reserver 9 247 10 403 11 207 10 522 10 522 5 798 4 590 3 182 2 083 0
Avsättningar (tkr) 13 236 12 587 12 019 10 536 10 601 9 693 8 869 8 641 7 841 7 374
Långfristiga skulder 331 835 261 120 246 723 223 326 218 586 188 675 176 887 183 162 185 970 206 185
Kortfristiga skulder 35 086 18 712 19 274 18 892 19 869 19 277 14 811 13 149 13 419 15 403
Skulder och eget kapital 443 448 354 703 339 149 307 984 296 660 258 163 235 139 237 622 238 037 250 392
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 312 440 1 012 902 792 756
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 395 387 481 324 51 156 148 140 136 297
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 344 344 384 268 271 285 345 326 302 401
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 4 250
Omsättning 35 453 35 840 31 886 30 347 28 468 27 382 29 175 30 620 44 075 23 352
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 35 358 35 840 31 886 15 174 14 234 13 635 7 260 6 963 6 845 5 816
Personalkostnader per anställd (tkr) 960 731 865 296 317 441 376 342 308 364
Rörelseresultat, EBITDA 24 712 25 337 22 206 19 845 18 439 16 147 15 917 18 488 27 837 12 390
Nettoomsättningförändring -1,34% 12,40% 5,07% 6,60% 4,39% -6,09% 4,27% 1,72% 17,69% -%
Du Pont-modellen 4,25% 5,33% 5,73% 5,63% 5,80% 5,79% 6,20% 6,71% 10,71% 5,42%
Vinstmarginal 53,33% 52,75% 60,96% 57,11% 60,45% 54,85% 50,24% 57,21% 93,12% 58,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 53,76% 62,08% 58,10% 63,28% 55,12% 51,52% 57,10% 54,24% 59,07%
Rörelsekapital/omsättning 235,47% 217,21% 184,89% 198,62% 177,57% 41,53% -32,67% -28,31% -34,19% -29,19%
Soliditet 13,81% 16,91% 17,30% 17,03% 15,11% 15,10% 14,19% 13,37% 12,70% 8,56%
Kassalikviditet 337,29% 515,50% 405,35% 418,52% 353,92% 158,22% 27,47% 31,55% 12,59% 19,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...