Visa allt om Dosis Entreprenad AB
Visa allt om Dosis Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 664 1 662 1 782 1 715 1 714 1 637 1 984 2 163 1 881 1 430
Övrig omsättning 145 245 139 289 8 - - 2 - 3
Rörelseresultat (EBIT) 0 298 54 124 115 -105 48 67 6 -51
Resultat efter finansnetto -3 291 50 103 112 -111 40 57 2 -54
Årets resultat -10 123 29 45 81 -71 18 23 0 5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 194 177 138 62 75 48 51 73 30 56
Omsättningstillgångar 643 635 482 552 627 412 1 000 827 640 426
Tillgångar 837 812 619 614 702 460 1 051 900 670 481
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 194 304 280 251 206 125 196 179 156 156
Obeskattade reserver 184 189 56 45 12 0 41 33 13 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 0 49 0 0 40 0 0 0 7
Kortfristiga skulder 427 319 233 318 484 295 814 689 501 305
Skulder och eget kapital 837 812 619 614 702 460 1 051 900 670 481
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 46 134 119 92 123
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 000 945 1 063 1 048 994 971 1 004 1 135 996 676
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 454 377 488 453 382 300 425 467 401 309
Utdelning till aktieägare 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 809 1 907 1 921 2 004 1 722 1 637 1 984 2 165 1 881 1 433
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 4 5 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 333 332 356 343 343 409 397 361 376 358
Personalkostnader per anställd (tkr) 301 274 320 310 283 338 319 293 306 290
Rörelseresultat, EBITDA 50 335 95 153 138 -85 70 90 32 -26
Nettoomsättningförändring 0,12% -6,73% 3,91% 0,06% 4,70% -17,49% -8,28% 14,99% 31,54% -%
Du Pont-modellen 0,00% 36,70% 8,72% 20,20% 16,52% -22,83% 4,57% 7,44% 0,90% -10,60%
Vinstmarginal 0,00% 17,93% 3,03% 7,23% 6,77% -6,41% 2,42% 3,10% 0,32% -3,57%
Bruttovinstmarginal 98,32% 98,38% 98,71% 98,25% 97,90% 97,92% 98,29% 97,32% 96,97% 94,48%
Rörelsekapital/omsättning 12,98% 19,01% 13,97% 13,64% 8,34% 7,15% 9,38% 6,38% 7,39% 8,46%
Soliditet 40,32% 55,59% 52,29% 46,28% 30,60% 27,17% 21,52% 22,53% 24,68% 34,38%
Kassalikviditet 150,59% 199,06% 206,87% 173,58% 129,55% 139,66% 122,85% 120,03% 127,74% 139,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...