Visa allt om Ostkustens Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 28 479 18 427 5 927 12 461 16 633 15 388 15 535 24 801 16 884 17 029
Övrig omsättning 6 2 338 - - - - - 43 43 136
Rörelseresultat (EBIT) 6 160 4 160 -1 861 567 2 114 -79 432 4 707 1 998 753
Resultat efter finansnetto 7 848 4 818 -1 662 729 2 220 -72 477 4 715 2 263 776
Årets resultat 1 309 2 508 25 178 1 084 72 22 2 815 1 493 883
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 318 5 408 5 117 5 129 4 392 4 216 2 885 2 343 3 031 3 430
Omsättningstillgångar 15 628 9 906 8 260 7 390 10 596 9 403 10 554 12 594 10 756 10 693
Tillgångar 16 946 15 314 13 376 12 518 14 987 13 619 13 439 14 937 13 787 14 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 314 6 005 3 498 4 473 5 295 4 711 4 639 5 388 3 172 4 766
Obeskattade reserver 859 859 1 376 3 087 2 863 2 228 2 617 2 443 1 666 1 315
Avsättningar (tkr) 18 18 2 198 2 198 1 928 1 658 1 118 458 1 068 1 413
Långfristiga skulder 197 239 282 324 367 409 452 494 537 582
Kortfristiga skulder 8 558 8 193 6 024 2 437 4 535 4 613 4 613 6 155 7 344 6 047
Skulder och eget kapital 16 946 15 314 13 376 12 518 14 987 13 619 13 439 14 937 13 787 14 123
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 1 121 1 111 1 110 1 043 1 040 1 009 1 178 1 388
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 182 5 217 2 237 2 512 3 238 3 923 3 382 4 204 3 188 3 094
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 010 1 916 1 021 1 644 1 924 2 480 2 522 2 653 1 760 1 924
Utdelning till aktieägare 7 014 0 0 1 000 1 000 500 0 770 600 87
Omsättning 28 485 20 765 5 927 12 461 16 633 15 388 15 535 24 844 16 927 17 165
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 10 9 9 11 13 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 373 1 536 593 1 385 1 848 1 399 1 195 1 908 1 299 1 310
Personalkostnader per anställd (tkr) 609 604 438 585 697 677 534 605 471 493
Rörelseresultat, EBITDA 6 246 4 246 -1 790 638 2 114 -8 480 4 828 2 122 904
Nettoomsättningförändring 54,55% 210,90% -52,44% -25,08% 8,09% -0,95% -37,36% 46,89% -0,85% -%
Du Pont-modellen 46,42% 31,59% -12,19% 6,08% 15,03% -0,32% 3,71% 32,01% 16,69% 5,75%
Vinstmarginal 27,62% 26,25% -27,52% 6,11% 13,54% -0,28% 3,21% 19,28% 13,63% 4,77%
Bruttovinstmarginal 64,94% 34,50% 11,03% 27,05% 29,27% 20,04% 22,63% 27,83% 27,77% 25,94%
Rörelsekapital/omsättning 24,83% 9,30% 37,73% 39,75% 36,44% 31,13% 38,24% 25,96% 20,21% 27,28%
Soliditet 47,11% 43,59% 34,18% 53,91% 49,41% 46,65% 48,87% 47,85% 31,71% 40,45%
Kassalikviditet 176,85% 118,52% 134,23% 300,70% 231,71% 201,52% 224,08% 202,89% 145,07% 175,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...