Visa allt om Ostkustens Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 18 427 5 927 12 461 16 633 15 388 15 535 24 801 16 884 17 029 13 568
Övrig omsättning 2 338 - - - - - 43 43 136 20
Rörelseresultat (EBIT) 4 160 -1 861 567 2 114 -79 432 4 707 1 998 753 422
Resultat efter finansnetto 4 818 -1 662 729 2 220 -72 477 4 715 2 263 776 419
Årets resultat 2 508 25 178 1 084 72 22 2 815 1 493 883 396
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 408 5 117 5 129 4 392 4 216 2 885 2 343 3 031 3 430 3 200
Omsättningstillgångar 9 906 8 260 7 390 10 596 9 403 10 554 12 594 10 756 10 693 8 687
Tillgångar 15 314 13 376 12 518 14 987 13 619 13 439 14 937 13 787 14 123 11 887
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 005 3 498 4 473 5 295 4 711 4 639 5 388 3 172 4 766 4 087
Obeskattade reserver 859 1 376 3 087 2 863 2 228 2 617 2 443 1 666 1 315 1 857
Avsättningar (tkr) 18 2 198 2 198 1 928 1 658 1 118 458 1 068 1 413 1 113
Långfristiga skulder 239 282 324 367 409 452 494 537 582 624
Kortfristiga skulder 8 193 6 024 2 437 4 535 4 613 4 613 6 155 7 344 6 047 4 207
Skulder och eget kapital 15 314 13 376 12 518 14 987 13 619 13 439 14 937 13 787 14 123 11 887
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 1 121 1 111 1 110 1 043 1 040 1 009 1 178 1 388 1 395
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 5 217 2 237 2 512 3 238 3 923 3 382 4 204 3 188 3 094 2 837
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 1 916 1 021 1 644 1 924 2 480 2 522 2 653 1 760 1 924 2 040
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 1 000 500 0 770 600 87 203
Omsättning 20 765 5 927 12 461 16 633 15 388 15 535 24 844 16 927 17 165 13 588
Nyckeltal
Antal anställda 12 10 9 9 11 13 13 13 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 536 593 1 385 1 848 1 399 1 195 1 908 1 299 1 310 1 131
Personalkostnader per anställd (tkr) 604 438 585 697 677 534 605 471 493 523
Rörelseresultat, EBITDA 4 246 -1 790 638 2 114 -8 480 4 828 2 122 904 592
Nettoomsättningförändring 210,90% -52,44% -25,08% 8,09% -0,95% -37,36% 46,89% -0,85% 25,51% -%
Du Pont-modellen 31,59% -12,19% 6,08% 15,03% -0,32% 3,71% 32,01% 16,69% 5,75% 3,85%
Vinstmarginal 26,25% -27,52% 6,11% 13,54% -0,28% 3,21% 19,28% 13,63% 4,77% 3,38%
Bruttovinstmarginal 34,50% 11,03% 27,05% 29,27% 20,04% 22,63% 27,83% 27,77% 25,94% 31,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,30% 37,73% 39,75% 36,44% 31,13% 38,24% 25,96% 20,21% 27,28% 33,02%
Soliditet 43,59% 34,18% 53,91% 49,41% 46,65% 48,87% 47,85% 31,71% 40,45% 45,63%
Kassalikviditet 118,52% 134,23% 300,70% 231,71% 201,52% 224,08% 202,89% 145,07% 175,28% 204,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...