Visa allt om Torne Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 9 746 8 992 7 944 9 650 9 574 8 667 7 272 6 757 6 563 6 205
Övrig omsättning - - 110 10 10 - - - 21 72
Rörelseresultat (EBIT) 1 046 1 128 652 1 303 531 749 422 342 337 274
Resultat efter finansnetto 1 372 901 988 1 416 632 782 484 399 360 563
Årets resultat 795 516 738 920 460 529 290 253 70 54
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 854 7 267 5 349 3 961 5 006 4 906 5 129 5 581 6 032 6 195
Omsättningstillgångar 6 418 4 969 6 414 7 595 5 618 5 482 4 665 3 793 3 180 2 527
Tillgångar 13 272 12 236 11 763 11 556 10 623 10 388 9 795 9 373 9 212 8 722
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 821 9 526 9 010 8 721 6 804 6 343 7 542 7 252 6 999 6 929
Obeskattade reserver 1 860 1 506 1 355 1 292 1 141 1 123 1 107 1 065 1 051 805
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 1 472 1 501 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 592 1 205 1 398 1 542 1 208 1 421 1 146 1 056 1 161 987
Skulder och eget kapital 13 272 12 236 11 763 11 556 10 623 10 388 9 795 9 373 9 212 8 722
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 381 428 417 371 380 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 584 2 376 2 107 2 510 2 454 2 087 1 731 1 636 1 206 1 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 926 779 734 943 1 100 1 047 923 867 737 707
Utdelning till aktieägare 0 500 0 450 450 0 280 0 0 0
Omsättning 9 746 8 992 8 054 9 660 9 584 8 667 7 272 6 757 6 584 6 277
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 7 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 392 1 285 1 135 1 379 1 368 1 238 1 212 1 126 1 313 1 241
Personalkostnader per anställd (tkr) 510 457 411 498 568 513 518 482 469 464
Rörelseresultat, EBITDA 1 220 1 499 1 076 1 749 1 006 1 216 873 793 776 513
Nettoomsättningförändring 8,39% 13,19% -17,68% 0,79% 10,46% 19,18% 7,62% 2,96% 5,77% -%
Du Pont-modellen 10,54% 10,41% 8,61% 12,59% 6,09% 7,60% 5,11% 4,47% 4,97% 7,57%
Vinstmarginal 14,35% 14,17% 12,75% 15,08% 6,76% 9,12% 6,89% 6,20% 6,98% 10,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,52% 41,86% 63,14% 62,73% 46,06% 46,86% 48,39% 40,51% 30,76% 24,82%
Soliditet 84,93% 87,45% 85,09% 83,71% 71,97% 69,03% 85,14% 85,55% 84,19% 86,09%
Kassalikviditet 403,14% 412,37% 458,80% 492,54% 465,07% 385,78% 407,07% 359,19% 273,90% 256,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...