Visa allt om Mega Huset Aktiebolag
Visa allt om Mega Huset Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 29 168 26 539 27 106 22 111 21 750 24 355 23 065 19 784 20 105 19 615
Övrig omsättning 876 3 487 2 431 1 017 1 255 950 762 161 150 150
Rörelseresultat (EBIT) 4 080 6 065 5 224 3 119 2 571 3 853 2 713 1 738 3 278 2 908
Resultat efter finansnetto 5 633 7 199 6 167 4 192 3 823 6 644 3 809 2 843 4 125 3 729
Årets resultat 3 910 4 527 4 208 2 829 2 476 3 835 2 259 1 710 2 297 2 123
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 126 33 510 32 154 30 557 26 071 21 194 19 861 13 788 13 244 11 625
Omsättningstillgångar 10 473 11 751 8 668 5 455 5 551 9 254 5 205 7 312 6 952 4 877
Tillgångar 48 600 45 261 40 821 36 012 31 622 30 448 25 067 21 099 20 196 16 502
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 039 32 430 27 903 24 195 21 866 19 889 16 054 14 095 12 535 10 538
Obeskattade reserver 9 745 9 135 7 885 7 185 6 870 6 455 5 063 4 360 3 952 3 054
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 816 3 696 5 033 4 632 2 886 4 103 3 949 2 644 3 709 2 910
Skulder och eget kapital 48 600 45 261 40 821 36 012 31 622 30 448 25 067 21 099 20 196 16 502
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 520 500 445 405 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 790 5 322 5 203 4 079 4 114 3 152 3 119 2 647 2 154 1 841
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 883 1 712 1 524 1 328 1 316 1 336 1 192 1 044 845 614
Utdelning till aktieägare 0 1 800 0 500 500 500 0 300 450 300
Omsättning 30 044 30 026 29 537 23 128 23 005 25 305 23 827 19 945 20 255 19 765
Nyckeltal
Antal anställda 18 17 16 14 15 15 14 12 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 620 1 561 1 694 1 579 1 450 1 624 1 648 1 649 2 011 2 179
Personalkostnader per anställd (tkr) 433 419 434 390 365 338 347 350 343 274
Rörelseresultat, EBITDA 4 257 6 206 5 315 3 232 2 621 3 988 2 839 1 874 3 390 3 046
Nettoomsättningförändring 9,91% -2,09% 22,59% 1,66% -10,70% 5,59% 16,58% -1,60% 2,50% -%
Du Pont-modellen 11,84% 16,18% 15,42% 12,13% 12,54% 21,99% 15,61% 13,71% 20,48% 22,78%
Vinstmarginal 19,73% 27,59% 23,22% 19,76% 18,23% 27,50% 16,97% 14,62% 20,57% 19,16%
Bruttovinstmarginal 49,95% 49,98% 49,61% 50,79% 46,71% 47,02% 45,28% 47,06% 48,88% 45,03%
Rörelsekapital/omsättning 19,39% 30,35% 13,41% 3,72% 12,25% 21,15% 5,45% 23,59% 16,13% 10,03%
Soliditet 85,68% 87,39% 83,42% 81,89% 85,16% 80,95% 78,93% 81,68% 76,16% 77,18%
Kassalikviditet 141,03% 215,61% 120,78% 82,12% 112,06% 169,44% 76,60% 209,57% 148,45% 112,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...