Visa allt om JB Musik AB
Visa allt om JB Musik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 297 1 649 1 620 1 527 2 030 1 207 1 711 1 839 1 429 2 564
Övrig omsättning - 4 2 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 142 11 -84 57 44 10 124 115 -123 156
Resultat efter finansnetto 127 -3 -93 45 31 3 115 108 -132 151
Årets resultat 115 -3 -72 47 23 2 83 95 -69 84
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 35 44 9 27 47 69 92 101 73
Omsättningstillgångar 501 560 471 619 338 449 398 410 350 676
Tillgångar 529 595 515 628 365 496 467 502 451 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 89 91 223 177 154 212 209 114 243
Obeskattade reserver 0 0 0 21 40 40 40 40 40 103
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 324 506 423 384 148 303 215 254 298 403
Skulder och eget kapital 529 595 515 628 365 496 467 502 451 749
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 190 - - 426 377 282 278 332 282 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 486 523 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 111 175 180 154 157 140 137 155 128 111
Utdelning till aktieägare 0 0 0 60 0 0 60 80 0 60
Omsättning 1 297 1 653 1 622 1 527 2 030 1 207 1 711 1 839 1 429 2 564
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 649 825 810 764 1 015 1 207 856 920 715 1 282
Personalkostnader per anställd (tkr) 151 333 354 294 271 428 211 248 208 188
Rörelseresultat, EBITDA 150 20 -69 74 65 32 147 140 -98 183
Nettoomsättningförändring -21,35% 1,79% 6,09% -24,78% 68,19% -29,46% -6,96% 28,69% -44,27% -%
Du Pont-modellen 26,84% 1,85% -16,31% 9,08% 12,05% 2,02% 26,55% 23,31% -27,27% 20,83%
Vinstmarginal 10,95% 0,67% -5,19% 3,73% 2,17% 0,83% 7,25% 6,36% -8,61% 6,08%
Bruttovinstmarginal 69,08% 68,83% 64,38% 66,27% 53,20% 68,27% 57,33% 51,98% 42,48% 35,49%
Rörelsekapital/omsättning 13,65% 3,27% 2,96% 15,39% 9,36% 12,10% 10,70% 8,48% 3,64% 10,65%
Soliditet 38,56% 14,96% 17,67% 37,97% 56,57% 36,99% 51,71% 47,37% 31,66% 42,34%
Kassalikviditet 111,42% 85,97% 84,16% 128,39% 123,65% 103,63% 163,26% 136,22% 94,97% 151,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...