Visa allt om Berras Sportfiske Aktiebolag
Visa allt om Berras Sportfiske Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 222 0 16 433
Övrig omsättning - - - - - 14 - - 655 23
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 14 0 142 -685 -6 838
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 14 0 142 -755 -761
Årets resultat 0 0 0 0 -4 14 0 134 -755 -761
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 67 135
Omsättningstillgångar 2 2 2 2 0 0 0 2 36 8 653
Tillgångar 1 002 1 002 2 2 0 0 0 2 104 8 788
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 496 496 -4 -4 -4 0 -14 -14 -148 474
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 6 6 6 0 0 -222 0 0 1 918
Kortfristiga skulder 500 500 0 0 4 0 14 17 252 6 397
Skulder och eget kapital 1 002 1 002 2 2 0 0 - 2 104 8 788
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 3 204
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 966
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 14 0 222 655 16 456
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 822
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 202
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 14 0 209 -618 -6 768
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 7 100,00% -% -7,81%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 63,96% -% -4,17%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -% 5,77%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -6,76% -% 13,73%
Soliditet 49,50% 49,50% -200,00% -200,00% -% -% -% -700,00% -142,31% 5,39%
Kassalikviditet 0,40% 0,40% -% -% 0,00% -% 0,00% 11,76% 14,29% 29,23%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...