Visa allt om Aktiebolaget Ekstock
Visa allt om Aktiebolaget Ekstock

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 167 164 176 196 268 222 306 269 284 291
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -45 -19 5 -54 -32 -100 -6 -117 -2 -206
Resultat efter finansnetto 458 71 35 28 39 0 -4 -191 1 138 140
Årets resultat 354 48 27 22 28 0 0 3 899 149
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 145 518 506 506 506 862 980 980 1 929 55
Omsättningstillgångar 5 555 4 890 4 961 5 121 5 173 4 973 4 993 5 345 5 087 6 081
Tillgångar 5 700 5 408 5 467 5 627 5 678 5 835 5 974 6 325 7 016 6 136
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 491 5 294 5 401 5 524 5 646 5 745 5 872 5 992 6 078 5 268
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 198 254
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Kortfristiga skulder 184 89 40 78 7 64 76 308 715 589
Skulder och eget kapital 5 700 5 408 5 467 5 627 5 678 5 835 5 974 6 325 7 016 6 136
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 33 0 - 0 - 189 129 297
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 43 33 0 114 171 171 171 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 13 6 6 36 54 54 54 61 38 81
Utdelning till aktieägare 0 156 156 150 143 128 127 120 89 89
Omsättning 167 164 176 196 268 222 306 269 284 291
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 167 164 176 196 268 222 306 269 284 291
Personalkostnader per anställd (tkr) 68 54 62 160 226 234 242 265 175 386
Rörelseresultat, EBITDA -45 -19 5 -54 -32 -100 -6 -113 0 -204
Nettoomsättningförändring 1,83% -6,82% -10,20% -26,87% 20,72% -27,45% 13,75% -5,28% -2,41% -%
Du Pont-modellen 14,42% 6,49% 2,74% 1,62% 7,89% 4,90% 3,70% 8,41% 18,51% 8,78%
Vinstmarginal 492,22% 214,02% 85,23% 46,43% 167,16% 128,83% 72,22% 197,77% 457,39% 185,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 216,17% 2 927,44% 2 796,02% 2 572,96% 1 927,61% 2 211,26% 1 606,86% 1 872,49% 1 539,44% 1 887,29%
Soliditet 96,33% 97,89% 98,79% 98,17% 99,44% 98,46% 98,29% 94,74% 88,66% 88,83%
Kassalikviditet 3 019,02% 5 494,38% 12 402,50% 6 565,38% 73 900,00% 7 770,31% 6 569,74% 1 735,39% 711,47% 1 032,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...