Visa allt om Marieberg Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 118 670 124 051 109 204 99 872 92 816 57 259 7 064 6 19 814 4 565
Övrig omsättning - - - - 4 4 - 39 496 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 1 -8 10 22 93 531 -1 454 -886 -1
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 4 85 515 -1 491 -798 0
Årets resultat -94 -74 -38 -23 37 72 380 -770 -930 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 7 14 21 28 8 11 0 0 0
Omsättningstillgångar 30 121 25 543 14 326 16 008 12 085 8 053 3 769 2 775 22 591 11 595
Tillgångar 30 124 25 550 14 340 16 029 12 113 8 061 3 780 2 775 22 591 11 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 050 1 144 1 218 1 256 1 349 1 209 1 218 1 206 120 120
Obeskattade reserver 0 3 5 8 10 5 3 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 074 24 403 13 117 14 765 10 755 6 847 2 559 1 569 22 471 11 475
Skulder och eget kapital 30 124 25 550 14 340 16 029 12 113 8 061 3 780 2 775 22 591 11 595
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 78 426 83 344 72 064 65 805 55 933 38 476 4 192 2 9 088 789
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 25 160 29 976 25 699 24 024 21 778 14 202 1 420 0 3 841 374
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 118 670 124 051 109 204 99 872 92 820 57 263 7 064 45 20 310 4 565
Nyckeltal
Antal anställda 159 164 157 143 125 106 36 0 21 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 746 756 696 698 743 540 196 - 944 2 283
Personalkostnader per anställd (tkr) 685 696 645 639 681 517 168 - 653 589
Rörelseresultat, EBITDA 10 6 -1 17 26 95 531 -1 454 -886 -1
Nettoomsättningförändring -4,34% 13,60% 9,34% 7,60% 62,10% 710,57% 117 633,33% -99,97% 334,04% -%
Du Pont-modellen 0,02% 0,03% 0,10% 0,07% 0,18% 1,15% 14,05% -52,36% -3,53% 0,00%
Vinstmarginal 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,16% 7,52% -24 216,67% -4,02% 0,00%
Bruttovinstmarginal 95,35% 94,84% 96,26% 95,01% 94,85% 98,81% 99,59% 100,00% 99,85% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,88% 0,92% 1,11% 1,24% 1,43% 2,11% 17,13% 20 100,00% 0,61% 2,63%
Soliditet 3,49% 4,49% 8,52% 7,87% 11,20% 15,04% 32,28% 43,46% 0,53% 1,03%
Kassalikviditet 103,60% 104,67% 109,22% 108,42% 112,37% 117,61% 147,28% 176,86% 100,53% 101,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...