Visa allt om M. Malmsten AB
Visa allt om M. Malmsten AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 227 998 196 150 181 080 173 577 241 439 172 871 140 325 120 095 62 467 66 819
Övrig omsättning 2 771 2 357 1 613 1 734 12 136 6 844 1 679 2 545 1 211 1 079
Rörelseresultat (EBIT) 22 331 8 520 7 852 10 588 7 929 17 127 11 977 10 409 5 302 7 349
Resultat efter finansnetto 21 548 7 536 7 890 10 448 918 16 866 12 186 10 394 5 586 7 599
Årets resultat 16 806 5 681 6 033 7 584 -963 10 504 7 015 6 010 3 207 5 199
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 417 53 338 45 237 45 974 37 970 32 539 28 958 22 740 20 816 21 745
Omsättningstillgångar 83 425 65 246 61 857 70 013 58 883 79 551 55 603 58 033 37 438 38 662
Tillgångar 137 842 118 585 107 094 115 987 96 853 112 091 84 562 80 773 58 254 60 407
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 019 56 201 53 343 51 310 47 726 52 689 45 185 42 171 40 160 40 477
Minoritetsintressen 4 919 3 231 3 051 3 411 6 659 7 891 7 752 6 773 1 618 1 080
Avsättningar (tkr) 6 931 6 318 5 033 5 269 4 573 4 539 2 415 1 554 2 071 2 428
Långfristiga skulder 5 098 6 322 6 746 619 1 643 0 0 0 0 4
Kortfristiga skulder 64 875 46 513 38 922 55 378 36 253 46 971 29 209 30 275 14 405 16 418
Skulder och eget kapital 137 842 118 585 107 094 115 987 96 853 112 091 84 562 80 773 58 254 60 407
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 3 950 4 352 4 016 4 250 6 793 4 020 3 627 3 158 2 258 1 956
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 23 059 21 059 19 012 19 935 24 599 17 084 13 770 11 975 7 149 5 304
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 934 10 335 9 255 9 218 13 259 8 425 7 279 6 200 4 125 3 407
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 230 769 198 507 182 693 175 311 253 575 179 715 142 004 122 640 63 678 67 898
Nyckeltal
Antal anställda 62 62 59 64 60 57 50 48 27 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 677 3 164 3 069 2 712 4 024 3 033 2 807 2 502 2 314 2 673
Personalkostnader per anställd (tkr) 648 593 558 523 782 542 514 467 525 452
Rörelseresultat, EBITDA 25 458 11 585 10 985 13 472 11 972 19 970 14 320 12 612 7 185 8 990
Nettoomsättningförändring 16,24% 8,32% 4,32% -28,11% 39,66% 23,19% 16,84% 92,25% -6,51% -%
Du Pont-modellen 16,22% 7,29% 7,84% 9,58% 8,48% 15,32% 14,69% 13,33% 9,98% 12,81%
Vinstmarginal 9,81% 4,41% 4,64% 6,40% 3,40% 9,94% 8,86% 8,97% 9,31% 11,58%
Bruttovinstmarginal 37,96% 36,09% 33,58% 36,92% 32,01% 34,49% 39,19% 43,68% 40,36% 41,31%
Rörelsekapital/omsättning 8,14% 9,55% 12,67% 8,43% 9,37% 18,85% 18,81% 23,11% 36,87% 33,29%
Soliditet 40,64% 47,39% 49,81% 44,24% 49,28% 47,01% 53,43% 52,21% 68,94% 67,01%
Kassalikviditet 98,57% 103,34% 114,68% 96,63% 116,62% 129,84% 134,26% 128,46% 161,33% 163,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 54 755 56 674 78 792 68 785 96 561 76 381 54 479 46 636 47 035 53 963
Övrig omsättning 7 402 4 742 3 676 1 869 1 910 6 657 380 183 1 214 377
Rörelseresultat (EBIT) 7 153 2 079 8 113 5 084 4 465 8 053 6 475 3 601 4 653 7 098
Resultat efter finansnetto 8 624 1 781 9 588 8 956 4 128 9 373 8 780 3 448 4 918 7 340
Årets resultat 8 371 1 253 7 689 6 946 3 602 6 069 5 901 4 001 4 367 5 674
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 386 43 852 37 092 36 638 37 310 32 411 29 209 23 929 21 706 22 762
Omsättningstillgångar 29 716 27 701 34 152 41 169 29 762 34 131 26 151 25 607 27 764 27 227
Tillgångar 73 102 71 554 71 244 77 806 67 072 66 542 55 360 49 536 49 470 49 989
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 985 43 614 44 955 41 266 38 320 38 718 35 649 33 748 33 747 32 904
Obeskattade reserver 6 025 7 641 7 596 7 513 6 127 5 860 4 334 2 858 5 038 6 234
Avsättningar (tkr) 507 435 384 492 524 684 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 585 19 864 18 309 28 535 21 201 21 280 15 378 12 930 10 685 10 850
Skulder och eget kapital 73 102 71 554 71 244 77 806 67 072 66 542 55 360 49 536 49 470 49 989
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 2 248 2 427 2 581 2 428 3 389 2 214 2 033 1 716 1 410 1 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 219 6 184 5 695 6 163 6 776 3 508 2 950 3 328 3 326 3 078
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 342 3 950 3 675 3 734 4 759 2 707 2 486 2 454 2 527 2 434
Utdelning till aktieägare 0 15 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3 000 4 000 4 000 3 524
Omsättning 62 157 61 416 82 468 70 654 98 471 83 038 54 859 46 819 48 249 54 340
Nyckeltal
Antal anställda 19 18 18 19 16 14 12 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 882 3 149 4 377 3 620 6 035 5 456 4 540 3 886 3 920 4 906
Personalkostnader per anställd (tkr) 761 729 690 672 989 639 645 645 641 667
Rörelseresultat, EBITDA 8 086 2 934 8 998 5 781 5 608 8 827 7 061 4 267 5 339 7 719
Nettoomsättningförändring -3,39% -28,07% 14,55% -28,77% 26,42% 40,20% 16,82% -0,85% -12,84% -%
Du Pont-modellen 12,63% 3,63% 13,80% 12,16% 11,37% 14,48% 16,23% 7,57% 10,32% 14,93%
Vinstmarginal 16,87% 4,59% 12,48% 13,76% 7,90% 12,61% 16,49% 8,05% 10,86% 13,83%
Bruttovinstmarginal 44,70% 36,66% 31,79% 35,50% 31,67% 26,56% 35,52% 37,64% 33,95% 36,53%
Rörelsekapital/omsättning 0,24% 13,83% 20,11% 18,37% 8,87% 16,82% 19,77% 27,18% 36,31% 30,35%
Soliditet 57,02% 69,28% 71,42% 60,15% 63,87% 64,68% 70,03% 72,28% 75,55% 74,80%
Kassalikviditet 49,83% 75,11% 124,30% 106,70% 90,32% 112,37% 78,57% 109,32% 139,14% 146,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...